piątek, 10 kwietnia 2020r.
   
Czcionka

Wybory sołtysa – znamy wyniki

W gminie Marcinowice zakończyły się wybory nowych sołtysów i rad sołeckich na czteroletnią kadencję 2019-2023.


 

Wybory odbyły się w osiemnastu z dziewiętnastu miejscowości gminy Marcinowice w styczniu i lutym 2019 r., podczas zebrań wiejskich zarządzonych przez Wójta Gminy Marcinowice. Ostatnie z nich odbyło się 20 lutego w Wirach, a włodarzem pozostał bez zmian pan Adam Cajzner.

 

W miejscowości Mysłaków, gdzie obecnie sołtysem jest pani Emanuela Gerus, takie wybory odbędą się dopiero jesienią tego roku.

Podczas zebrań, każdy ustępujący sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności na rzecz wsi, wyszczególniając zadania jakie zostały zrealizowane.

We wszystkich zebraniach uczestniczył także wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, który przedstawił swoje założenia oraz poinformował mieszkańców o wielu ważnych kwestiach odnośnie funkcjonowania urzędu i gminy, obowiązków wynikających z ustaw oraz potrzeb i inwestycji na kolejne lata.

Wójt odpowiadał również na pytania zebranych, a także zapoznał się z potrzebami i problemami wsi. Mieszkańcy podejmowali głównie tematy dotyczące m.in. potrzeby montażu nowych punktów oświetlenia ulicznego, remontu dróg, budowy dróg transportu rolnego i chodników, udrażniania rowów, problemy z zanieczyszczonym powietrzem, odśnieżaniem w trakcie zimy i problemy z brakiem komunikacji publicznej. Podnoszono także sprawy dot. kanalizacji wsi, zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, udrożnienia rzeki oraz potrzeby budowy zbiornika retencyjnego.

- Potrzeb jest wiele, a budżet gminy nie jest duży. Mimo to, będziemy starać się, wspólnie z Radą Gminy, aby w każdej miejscowości zrealizować potrzebne zadania, chociażby punkty oświetlenia ulicznego, których wciąż brakuje. Bardzo ważne jest także, aby zamontować monitoring w całej gminie, zadanie to jest powoli realizowane i myślę, że wspólnie z sołtysami będziemy to działanie kontynuować. – mówił wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń.

Na zebrania mieszkańcy przybywali licznie, a wybory trwały około miesiąca. Nowi sołtysi z nowo wybranymi radami sołeckimi rozpoczynają nową kadencję, aby w imieniu mieszkańców, społecznie, wspomagać gminę w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

A oto lista nowo wybranych sołtysów:

Biała- Małgorzata Jurek,
Chwałków - Małgorzata Sala,
Gola Świdnicka - Józef Młocek,
Gruszów - Katarzyna Taratuta,
Kątki - Marek Dybul,
Klecin - Elżbieta Łukomska,
Krasków - Janusz Rygulski,
Marcinowice - Monika Jarzyna,
Sady - Dominik Szydełko,
Stefanowice - Janina Grabowa,
Strzelce - Waldemar Krzyśków,
Szczepanów - Wojciech Kasprzycki,
Śmiałowice - Magdalena Szal-Żółkiewska,
Tąpadła - Jacek Michułka,
Tworzyjanów - Arkadiusz Kulig,
Wirki - Teresa Michalak,
Wiry - Adam Cajzner,
Zebrzydów - Katarzyna Zając.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice