wtorek, 07 lipca 2020r.
   
Czcionka

VI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 05 kwietnia 2019 r.  o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

VI  NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/282/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25 maja 2018r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r.
  7. Wolne wnioski i oświadczenia.
  8. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Artur Fiołek

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice