poniedziałek, 21 września 2020r.
   
Czcionka

VII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu 16 kwietnia 2019 r.  o godz. 14:30
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
VII  NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r.
  7. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Artur Fiołek

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice