czwartek, 06 sierpnia 2020r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Majówka w Marcinowicach

Jak co roku w czasie długiego weekendu majowego w Gminie Marcinowice odbyły się obchody Dnia Strażaka oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała miejsce 2 maja na stadionie sportowym w Marcinowicach. Obchody rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Tadeusza Dudka, Księdza Kanonika Mariana Lewandowskiego, Księdza Kanonika  Adama Woźniaka w intencji strażaków. Po Mszy Św. odbyła się część oficjalna, w trakcie której Wójt Gminy Jerzy Guzik, Przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Janina Kuta podziękowali strażakom za ich służbę. Pamiętano również o strażakach – seniorach, którzy otrzymali podziękowania oraz kwiaty.Szczególne wyrazy uznania z rąk Wójta Jerzego Guzika,  Komendanta Gminnego Czesława Wawro i Prezesa Zarządu Gminnego OSP Marcinowice Arkadiusza Kuliga   otrzymali: Piotr Biliniewicz, Bartosz Sikorski, Artur Smaha i Daniel Wawro za udział akcji ratowniczej w czasie wypadku autokaru wiozącego dzieci w Świdnicy, w dni 27 marca br.Tam, gdzie walczy się o ludzkie życie, liczą się sekundy i doświadczenie.

Więcej: Majówka w Marcinowicach

 

Medal dla Pani Dyrektor

Gminy Marcinowice Jerzy Guzik uhonorował Panią Dyrektor szkoły Małgorzatę Herdę Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli Radni Gminy Marcinowice Pan Stanisław Szal oraz Pan Arkadiusz Kulig, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Władysław Gołębiowski, kadra pedagogiczna oraz uczniowie. Jest to niezwykłe odznaczenie państwowe przyznawane za szczególne zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty. Medal został przyznany już w październiku ubiegłego roku przez  Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall, ale z wielu powodów wręczony został w chwili obecnej.

 

Więcej: Medal dla Pani Dyrektor

 

Absolutorium

Już po raz trzeci Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Radni obecni  w dniu 28 kwietnia br. na XXVIII sesji Rady Gminy Marcinowice jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marcinowice. Na temat udzielenia absolutorium pozytywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa analizując uprzednio złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

 

Więcej: Absolutorium

 

Kanalizacja Gminy Marcinowice

Gmina Marcinowice przystąpiła do jednej z największych inwestycji od czasu ukończenia budowy sieci wodociągowej, którą jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.Od kilku miesięcy poprzez cykliczne cotygodniowe spotkania Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik monitoruje przebieg prac projektowych. Zespół złożony z projektantów, konsultantów i pracowników urzędu przygotowuje dokumentację i wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych przy pełnej akceptacji Rady Gminy Marcinowice.Program kanalizacji gminy obejmuje cztery zadania. Zadanie pierwsze polegające na spięciu świdnickiej oczyszczalni ścieków z oczyszczalnią ścieków w Marcinowicach pozwoli na skanalizowanie trzech miejscowości. Zadanie drugie to dokończenie kanalizacji Marcinowic oraz włączenie Zebrzydowa. Na te dwa zadania Gmina posiada już pozwolenie na budowę. W dniu 22 kwietnia br. Wójt Gminy podpisał wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obejmujący kanalizację wsi Szczepanów, Strzelce, Tworzyjanów. Zadanie czwarte obejmuje: system zasilania, pompownie oraz tłocznie dla powyższych zadań. Dokumentacja projektowa dla tego zadania została już złożona w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru gdzie zostanie rozpatrzona przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.W najbliższym czasie ruszy nabór wniosków o dofinansowanie operacji dotyczących gospodarki wodno ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z którego Gmina Marcinowice będzie ubiegała się o dofinansowanie inwestycji. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w terminie od 4 maja do 30 czerwca br.

 

ROBOTY PUBLICZNE

Okres wiosenny to czas porządkowania posesji,trawników, przydomowych ogrodów. W trosce o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Marcinowice już pracuje grupa 4 osób. Pracownicy zatrudnienie w ramach robót publicznych będą wykonywać pracę od  kwietnia do października br. Dwie osoby wykonują prace melioracyjne, natomiast kolejne 2 pozostały do dyspozycji urzędu. Choć pracują dopiero niespełna miesiąc już widać efekty pracy. Środki na dofinansowanie zatrudnienia pracowników pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

TRENER GMINNY

Już po raz kolejny Gmina Marcinowice przystąpiła do programu „TRENER GMINNY”. Dzięki Funduszom Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego od 15 kwietnia do 31 października br. na wytypowanych 26 boiskach na terenie gmin Dolnego Śląska pracować będzie 26 trenerów gminnych. Głównymi celami programu są m.in. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny , zorganizowany sposób spędzającej czas wolny oraz poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych. W ubiegłym roku  w Gminie Marcinowice  pod opieką  trenerów odbywały się  mecze, gry i zabaw sportowe dla dzieci i młodzieży w Marcinowicach i Szczepanowie, codziennie od poniedziałku do piątku. W tym roku zajęcie zostaną zorganizowane w kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej w Strzelcach. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 

Świetlice wiejskie

O tym jak ważna dla każdej miejscowości jest dobrze funkcjonująca świetlica wiejska przekonali się uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej wraz z Gminną  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i przedstawicielami Gminnego Ośrodka Kultury. W dniach 16 i 17 lutego br. na dwudniowym wyjazdowym posiedzeniu uczestnicy odwiedzili 15 świetlic, na których odbywają się zajęcia oraz aktualnie remontowaną świetlicę w Sadach.  W ubiegłym roku, jak również w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy wykonano remonty w kilku świetlicach wiejskich.

Więcej: Świetlice wiejskie

 

Targi w Berlinie

Już po raz kolejny  wśród polskich wystawców na międzynarodowych targach w Berlinie „Grűne Woche” znalazła się Gmina Marcinowice , a to za sprawą  stowarzyszenia „Ślężanie- Lokalna Grupa Działania ”, którego jest współzałożycielem. W dniach od 16 do 25 stycznia na berlińskich targach swoje wyroby prezentowało  1600 wystawców z 56 krajów ze wszystkich działów związanych z rolnictwem, gospodarką żywnościową i ogrodnictwem. Polskie stoisko zajmowało 327 m2 . Na nim znajdowały się stoiska dla poszczególnych województw, również Dolnośląskiego, które reprezentował Urząd Marszałkowski oraz przedsiębiorcy i stowarzyszenia z całego Dolnego Śląska.

Więcej: Targi w Berlinie

 

Turniej Mikołajkowy

8 grudnia 2008 r. w szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach odbył się Interdyscyplinarny Turniej Mikołajkowy „Zdobądź gwiazdkę”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół powiatu świdnickiego. Gminę Marcinowice reprezentowały następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa w Marcinowicach,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zebrzydowie,
- Katolicka Szkoła Podstawowa w Wirach.

 

Więcej: Turniej Mikołajkowy

 

Spotkanie wigilijne 2008

W czwartek, 11 grudnia 2008 r. w świetlicy w Marcinowicach odbyło się spotkanie wigilijne pracowników i współpracowników kultury w gminie Marcinowice. Uczestniczyły delegacje wszystkich świetlic w gminie. Wśród gości zaproszonych obecny był Wójt Gminy Jerzy Guzik oraz przewodnicząca GKRPA Pani Helena Błońska. Po życzeniach dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Władysława Gołębiowskiego, oraz Wójta Jerzego Guzika podzielono się opłatkiem i spożyto kolację wigilijną, której głównym punktem były pierogi z kapustą i grzybami oraz barszczyk.Po kolacji wręczono nagrody dla świetlic za zwycięstwo w konkursie stroików bożonarodzeniowych.
Atmosfera była bardzo ciepła, rodzinna niemalże, i już zapachniało świętami!

 

Strona 156 z 159

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice