poniedziałek, 25 maja 2020r.
   
Czcionka

Ankieta LGD

Ankieta LGD
Na potrzeby Warsztatu Refleksyjnego, który odbędzie się dnia 01.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców o wypełnienie – przygotowanej przez Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie -  Lokalna Grupa Działania – ankiety, której celem jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD Ślężanie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić ją można po kliknięciu w link:

https://omikronbadania.pl/questo/w.php?a=a7399f37&&b=c4ba873760&&c=9d0ea034

Za wypełnienie ankiety z góry dziękujemy.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice