środa, 03 czerwca 2020r.
   
Czcionka

E-dowody

INFORMACJA o e-dowodach

 

 

Z dniem 4   MARCA  2019r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2019r.,poz. 60) wdrażająca dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, potwierdza tożsamość, obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie ( awersie) e-dowodu jest numer CAN.  Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN jest potrzebny, by skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Jeżeli osoba chce używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze lub później w dowolnym urzędzie gminy, może ustalić kody PIN :
- do logowania – PIN 1 ( zwiera 4 cyfry)
- do składania podpisu osobistego – PIN 2 ( zawierający 6 cyfr)

Jeżeli  osoba  chce posiadać podpis osobisty w  e-dowodzie, musi to zaznaczyć na wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba również  otrzyma kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e- dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.   E -dowód umożliwia m.in.:
- logowanie do portali administracji publicznej ( np. ePUAP),
- elektroniczne podpisywanie dokumentów ( podpis osobisty),
- korzystanie z automatycznych bramek granicznych ( np. na lotniskach.)

WAŻNE!   -  Jeśli   osoba  posiada  nadal ważny dowód osobisty- nie musi go wymieniać.

WÓJT GMINY

STANISŁAW LEŃ

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice