czwartek, 06 sierpnia 2020r.
   
Czcionka

Nabór do projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice”

Wójt Gminy Marcinowice
ogłasza
z dniem 23.07.2014r.
NABÓR
do Projektu POIG.08.03.00-02-228/13
pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
w Gminie Marcinowice”
w ramach którego mieszkańcy gminy Marcinowice otrzyma nieodpłatnie sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu.
Termin trwania naboru od 23.07.2014 do 14.08.2014r
Ankiety weryfikacyjne oraz regulamin naboru i uczestnictwa z określonymi kryteriami do udziału w projekcie będą dostępne w:

1)    Urzędzie Gminy, ul. Juliana Tuwima 2, Marcinowice
2)    U Sołtysów Gminy Marcinowice,
3)    W Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Juliana Tuwima 22, Marcinowice
4)    Na stronie internetowej Gminy Marcinowice www.marcinowice.pl

Beneficjenci zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani
o wynikach naboru pisemnie

załączniki:
Ogłoszenie o naborze
Ankieta weryfikacyjna


WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice