Ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach PROW

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Ruszają pierwsze tegoroczne nabory na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Do 25 lutego oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinansowanie inwestycji mających na celu dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań związanych z programem azotanowym, zaś od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.  można złożyć wniosek na działania związane z tzw. „małym przetwórstwem.”


 

W przypadku naborów w ramach działania Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych o wparcie mogą wyłącznie aplikować gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, z wyjątkiem ferm przemysłowych. Dotacje przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt obornikowych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszone, zakupu aplikatorów nawozów naturalnych, zakupu wozów ascenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych. Dofinansowanie wyniesie standardowo 50% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast młodzi rolnicy mogą korzystać z dofinansowania na poziomie 60%. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że o dofinansowanie inwestycji dotyczących przechowywania kiszonek mogą wystąpić wyłącznie młodzi rolnicy. Natomiast warunkiem wystąpienia o dofinansowanie urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych jest spełnienie wymogów przechowywania takich nawozów zgodnie z programem azotanowym. Rolnik musi wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy złożyć oświadczenie, że spełnia te wymogi – na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

 

 

Z kolei od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. w  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski na tzw. małe przetwórstwo. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką mogą starać się rolnicy, została podniesiona z 300 do 500 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji – do 50% kosztów kwalifikowalnych  poniesionych na realizację inwestycji, która może polegać na przetwórstwie m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Od tego roku z oferty tej skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów - rolnicy oraz domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Nowością jest możliwość uzyskania dofinansowania do 100 tys. zł przez rolników lub ich współmałżonków, którzy prowadzą lub chcą podjąć się działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, aby uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Dla rolników zajmujących się rolniczym handlem detalicznym rozszerzono katalog m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc można uzyskać na portalu internetowym www.arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

foto: pixabay.com