ROLNICZY HANDEL DETALICZNY – CO TO TAKIEGO?

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Ruszające właśnie nabory  wniosków na wsparcie finansowe w ramach tzw. „małego przetwórstwa” przewidują pomoc do 100 tys. zł dla rolników lub ich współmałżonków, którzy prowadzą lub chcą podjąć się działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Czym tak naprawdę jest rolniczy  handel detaliczny i jakie wymogi trzeba spełnić aby rozpocząć działalność w tym zakresie?


Rolniczy handel detaliczny to obsługa lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub dostaw do konsumenta finalnego. Od 1 stycznia 2019 r. rolnik może wytworzone przez siebie produkty zbyć także do sklepów, restauracji lub stołówek (na obszarze tego samego województwa, w którym prowadzi produkcję). Żywność ta musi pochodzić w całości z gospodarstwa działającego w ramach RHD. W ramach produkcji RHD, spoza gospodarstwa mogą pochodzić dodatki do wytwarzanej żywności, takie których w gospodarstwie wyprodukować się nie da. W przypadku importu – np. rodzynek, przypraw – może to być maksymalnie 25% w produkcie. W przypadku produktów z Polski maksymalnie 50%.

 

Sprzedaż żywności przetworzonej i nieprzetworzonej w ramach RHD ograniczają limity, podobnie jak w ramach sprzedaży bezpośredniej czy działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Gospodarstwo działające w ramach RHD nie może zatrudniać nikogo na umowę o pracę. W przeciwnym razie straci preferencje podatkowe – a te są znaczne. Od 1 stycznia 2019 r. przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych dla działalności RHD wynosi 40 tys. zł. Po przekroczeniu tego limitu podatek dochodowy wynosi 2%.  Podmioty, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach takiego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona) lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (żywność pochodzenia niezwierzęcego). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do ww. organów urzędowej kontroli żywności. Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

W przypadku RHD bardzo ważne jest czytelne oznakowanie i opisanie miejsca sprzedaży. Czytelny opis musi zawierać m.in. imię i nazwisko, nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego RHD. Prowadząc sprzedaż w ramach RHD należy pamiętać o obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żywności. Nie ma w tym przypadku ewidencji obrotu i obowiązku stosowania kas fiskalnych. – W praktyce jest to zeszyt, w którym rejestrujemy, co i ile tego sprzedajemy. Musi się tu znaleźć m.in. kolejny numer wpisu, data uzyskania przychodu, oraz kwota przychodu.

Szczegółowe informacje o rolniczym handlu detalicznym można  odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe .

 

foto: pixabay.com