Wsparcie dla szkół z gminy Marcinowice

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Szkoły podstawowe w Marcinowicach i Strzelcach zyskają sprzęt oraz wsparcie finansowe na rozwój kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.


Wniosek gminy o dofinansowanie projektu pt: „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” otrzymał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, Instytucji Organizującej Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i został zarekomendowany do dofinansowania.

W ramach projektu pracownie przyrodnicze i matematyczne prowadzone w szkołach doposażone zostaną w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki. Dzięki zajęciom realizowanym w ramach projektu uczestnicy podniosą swoje kompetencje i nabędą umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Programem objęci zostaną również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu swoje kompetencje zawodowe podniosą także nauczyciele.

W projekcie udział weźmie w sumie 279 uczniów oraz 43 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach.

Wartość projektu to 431 647,28 zł, w tym wkład własny Gminy Marcinowice wynosi 22 860,15 zł.

Projekt zrealizowany zostanie zgodnie z ZIT Wałbrzyskim, Priorytet 4.2. Poprawa poziomu edukacji i promowanie uczenia się przez całe życie, Działanie 4.2.1. Równy dostęp do edukacji Działanie 4.2.2. Kształcenie i szkolenie zawodowe.