Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy(szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia jej eksploatacji do ewidencji gminnej.
Wypełniony druk należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, do pok. 4, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Druk dostępny jest w Urzędzie Gminy, bądź do pobrania poniżej:

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego(szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej [kliknij pobierz]

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków