Konsultacje społeczne

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

I N F O R M A C J A

ZWOŁUJE SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH GRUSZÓW I ZEBRZYDÓW
W CELU PRZEPROWADZENIA

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY
W RAMACH DZIAŁANIA „
WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2014-2020

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 11.03.2019 r.

PIERWSZY TERMIN ZEBRAŃ – GODZ. 1900

W PRZYPADKU BRAKU KWORUM ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA

W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 1915

MIEJSCE ZEBRAŃ –  ŚWIETLICE WIEJSKIE

 

SOŁTYSI WSI GRUSZÓW I ZEBRZYDÓW