wtorek, 21 września 2021r.
   
Czcionka

Deklaracje

DEKLARACJE

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości został nałożony obowiązek złożenia do Wójta Gminy  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja jest formą samoopodatkowania i stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczania w gminie zadeklarowanej kwoty lub w przypadku jej zaległości. Wypełnienie i złożenie powyższej deklaracji jest obowiązkowe i powinno zostać wykonane bez wezwania.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na konto  nr: 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001 bez wezwania na podstawie złożonych deklaracji w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Marcinowicach oraz na stronie internetowej www.marcinowice.pl

Pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 na parterze oraz pod numerem tel. 74/850-34-82.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące deklaracji, sankcji wynikających z ich niezłożenia lub podania nieprawdziwych danych oraz wzór deklaracji do pobrania.

 

Informacje szczegółowe

Deklaracja i załączniki (NOWE 2019 r.)


 


POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice