piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

Robert Kochan              Przewodniczący Komisji

Urszula Gąsior              członek Komisji

Elżbieta Czernicka        członek Komisji

Andrzej Matusiewicz     członek Komisji

Barbara Słota                członek Komisji

 

KOMOSJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Władysław Bielecki      Przewodniczący Komisji

Zbigniew Dżugaj           członek Komisji

Zofia Hatala                  członek Komisji

Michał Kot                    członek Komisji

Waldemar Krzyśków     członek Komisji

Bożena Lema                członek Komisji

Iwona Wiśniewska        członek Komisji

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zofia Hatala                  Przewodnicząca Komisji

Zbigniew Dżugaj           członek Komisji

Stanisława Gerus           członek Komisji

Michał Kot                    członek Komisji

Danuta Maślany            członek Komisji

Andrzej Matusiewicz     członek Komisji

 

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, ROZWOJU GMINY I INICJATYW GOSPODARCZYCH

Elżbieta Czernicka          Przewodnicząca Komisji

Stanisława Gerus             członek Komisji

Waldemar Krzyśków       członek Komisji

Danuta Maślany              członek Komisji

Iwona Wiśniewska          członek Komisji

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Urszula Gąsior               Przewodnicząca Komisji

Władysław Bielecki       członek Komisji

Robert Kochan               członek Komisji

Bożena Lema                 członek Komisji

Barbara Słota                 członek Komisji

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice