piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Inwestycje Gmina Marcinowice 2016

ZUWiK Sp. z o.o. w Strzelcach ma nowy samochód specjalny

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Strzelcach zakupił w formie leasingu, samochód  o przeznaczeniu specjalnym.


Mercedes UNIMOG U400 wyposażony w pług, piaskarkę i kosiarkę hydrauliczną już jest na wyposażeniu spółki.

Zakupiony samochód będzie służył m.in.: do zimowego utrzymania dróg, czyli ośnieżania i posypywania dróg gminnych piaskiem oraz do koszenia poboczy -  informuje Jacek Taratuta prezes ZUWiK Sp. z o.o. w Strzelcach.

Nasza spółka musi mieć szeroką ofertę usług dla gminy i nie tylko. Łączy się to oczywiście z koniecznością zakupienia nowoczesnego sprzętu, co będziemy sukcesywnie realizować – mówi wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Koszt leasingu samochodu to kwota 173 tys. zł netto, na okres 4 lat.

W Gminie Marcinowice dużo się dzieje

Nowe drogi, chodniki, odbudowa mostu, oczyszczanie potoku Czarna Woda to jedne z wielu zadań, które w gminie są realizowane.

Na sesji Rady Gminy Marcinowice w dniu 23 września wójt Władysław Gołębiowski poinformował o inwestycjach, jakie na terenie gminy zostały wykonane oraz o tych, które są w trakcie realizacji.

We wrześniu odebrana została droga powiatowa Zebrzydów – Kątki, której wartość to 800 449,62 zł.

We wtorek 27 września odbędzie się odbiór drogi transportu rolnego Wirki – Mysłaków w całości zrealizowanej w ramach dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2016 rok na kwotę 426 495,43 zł. W ramach tej samej dotacji prowadzony jest remont drogi transportu rolnego w Stefanowicach, którego wartość wyniesie 87 409,95 zł.

Poza tym most w Szczepanowie, na który Gmina Marcinowice otrzymała promesę w wysokości 147 200 zł w ramach  środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest w trakcie odbudowy. Całkowity koszt to 222 317,75 zł.

Trwają również prace związane z oczyszczaniem i odmulaniem dna potoku Czarna Woda na odcinku Strzelce – Zebrzydów realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Kolejna duża inwestycja jest na ukończeniu - to kanalizacja w Wirkach. Jak informował wójt gminy - We wsi zostanie skanalizowanych dodatkowych kilkaset metrów.

W przeciągu kilku dni w Zebrzydowie rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej, na którą Gmina Marcinowice w lipcu otrzymała dofinansowanie w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w kwocie 30 tys. zł. Cała inwestycja to koszt 75 tys. zł.

Wykonana została częściowa naprawa dróg gminnych: w Tworzyjanowie, Szczepanowie i Sadach. Ze względu na większe potrzeby niż przypuszczano, decyzją Rady na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 40 tys. zł.

Zakończono również budowę chodnika w Goli Świdnickiej, a 5 października rozpocznie się następna, tym razem w Wirach.

Zwalczanie nielegalnego składowania odpadów w Zebrzydowie również jest priorytetem. W związku z tym, wójt gminy Marcinowice podpisał decyzję obligującą firmę Rustykal Granit- właściciela terenu do usunięcia odpadów. Podobna sytuacja jest w Chwałkowie.

Przetarg na odbudowę rowu w Wirkach, na który gmina otrzymała promesę w wysokości 496 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się 6 października.

Wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski  poinformował, że w ramach gwarancji zostaną usunięte usterki, które powstały na skutek eksploatacji mostu w Śmiałowicach.
Wykonawca zobowiązał się do końca października wykonać pracę wraz z konserwacją - dodał wójt .

Na sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marcinowice, a także uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Na wniosek radnej p. Stanisławy Gerus Rada podjęła decyzję o dofinansowaniu 3 kursów z Goli Świdnickiej do Świdnicy.

Kursy będą realizowane przez prywatnego przewoźnika Transport Drogowy Przewóz Osób Mariusz Pilarski. Dopłata do kursów wynosić będzie ok. 2300 zł brutto miesięcznie.

- Te trzy kursy będą dużym wsparciem dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Goli Świdnickiej, ale również dla Kraskowa, Klecina, Stefanowic i Marcinowic, gdzie także zgłaszany był problem z dojazdem do Świdnicy– mówił wójt Gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Wójt dodał także, że przekazane zostanie 1,5 mln. zł z Aglomeracji Wałbrzyskiej na zabytki. To dofinansowanie przy dużym wsparciu Urzędu Gminy w postaci przygotowania wniosku, realizacji i rozliczania projektu trafi na razie do trzech parafii: Strzelce, Mysłaków oraz Wiry.

Dofinansowanie na budowę przedszkola przekazane

Pierwsze środki z Aglomeracji Wałbrzyskiej zostały przyznane. Marcinowice, jako jedna z pierwszych gmin otrzymała dofinansowanie na budowę przedszkola w kwocie 1mln 650 tys. zł w ramach środków ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 12 września br. w sali narad Urzędu Gminy Marcinowice, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej na ręce wójta gminy Marcinowice Władysława Gołębiowskiego przekazał dokumenty potwierdzające przyznanie środków.

Przyjechałem dzisiaj, aby razem z panem wójtem przekazać informacę, że gmina Marcinowice w wyniku postępowania konkursowego, poddziałanie RPO 7.1.4 inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową lub gimnazjalną w ramach ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej na projekt „Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” uzyskała najwyższą ocenę w postępowaniu konkursowym i uzyskała dofinansowanie 1 mln 650 tys. zł. Przekazuję dokumenty, które upoważniają do rozdysponowania środków. Decyzję komisja konkursowa podjęła kilka tygodni temu . Ja ją zaakceptowałem dwa tygodnie temu , a w ubiegłym tygodniu formalnie podpisał to Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Decyzje, które podjęliśmy są decyzjami aglomeracij i dziś mam ogromną przyjemność przekazać dokumenty. Pan wójt zabiegał o to przede wszystkim od bardzo, bardzo długiego czasu i muszę powiedzieć, że wszystko to, co dzieje się dla dzieci, dla edukacji, jest u nas priorytetowe. Chciałem dodać, że istnieją spore szanse , które widzimy po innych konkursach, że pojawią się oszczędności, a ponieważ projekt Gminy Marcinowice  jest projektem najwyżej ocenionym , więc będzie miał pierwszeństwo przy wnioskowaniu o zwiększenie dofinansowania . Gratuluję panu wójtowi i współpracownikom, którzy napisali bardzo wysoko oceniony projekt– mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Wójt Władysław Gołębiowski podziękował prezydentowi za przybycie i przekazane środki, a także informację o możliwości zwiększenia dotacji. Przedstawił również krótką koncepcję planowanego przedszkola.

Może kilka słów powiem na temat koncepcji przedszkola. Przedszkole z łączną liczbą 75 dzieci , trzy oddziały po 25 dzieci, 4 nauczycieli, 3 osoby jako pracownicy obsługi oraz inne potrzebne w tym zakresie osoby. Przedszkole będzie się składało z 3 pomieszczeń dydaktycznych z niezbędnym pomieszczeniem socjalnym i wielofunkcyjnej dużej  sali , która będzie służyła jednocześnie jako stołówka, miejsce spotkań, ćwiczeń. Jeżeli chodzi o dane demograficzne: liczba urodzeń waha się w granicach 70 rocznie, natomiast obecnie we wszystkich oddziałach szkolnych mamy łącznie 77 dzieci plus 46 dzieci uczęszcza do innych przedszkoli na terenie powiatu świdnickiego i nie tylko, czyli to jest łącznie 123 dzieci. Przedszkole mamy zamiar otworzyć w roku 2018. Miejsce, na którym wybudowane będzie przedszkole jest optymalne, z dala od ruchu ulicznego. Mieliśmy wprawdzie własny teren, jednak usytuowanie jego było na tyle nieatrakcyjne, że razem z radą gminy zdecydowaliśmy się wykupić prawo do użytkowania wieczystego działki od spółdzielni mieszkaniowej w Świdnicy – informował wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Będzie to przedszkole z niezbędnym i nowoczesnym wyposażeniem, przyjazne dla dzieci i rodziców.

Wartość całkowita projektu to 3 785 177,08 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dzień dzisiejszy wynosi 1 650 001,77 zł.

Droga Kątki-Zebrzydów  odebrana

Gmina Marcinowice ma nową, piękną drogę. To inwestycja na lata.

Na odcinku Kątki - Zebrzydów na drodze powiatowej nr 2903D prace rozpoczęły się pod koniec lipca i trwały ponad miesiąc.

W ramach zadania wykonane zostało frezowanie nawierzchni bitumicznej, wymieniona została podbudowa, wykonano nowe przepusty oraz ściany czołowe i na zjazdach. Ułożono nową nawierzchnię. Odmulone i pogłębione zostały rowy, wzmocnione i naprawione pobocza, wykonane kratki ściekowe wraz z przykanalikami. Droga jest szeroka i wygodna.

Jak deklarował dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński - W przyszłym roku na wiosnę pomalowane zostaną również pasy na poboczach.

-Inwestycji na drogach powiatowych w Gminie Marcinowice było stosunkowo dużo. Aktualnie też możemy mówić o kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych choćby w przypadku drogi Zebrzydów-Mysłaków. Dziś cieszymy się, że odcinek Kątki-Zebrzydów udało się nam zrobić.  Dziękujemy wykonawcom za dobrą, a przede wszystkim tanią drogę- mówił starosta świdnicki Piotr Fedorowicz.

Wójt Władysław Gołębiowski podziękował staroście, wicestaroście i powiatowi świdnickiemu za tą inwestycję, a wykonawcy za solidnie wykonaną pracę.

- Ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować powiatowi świdnickiemu, panu staroście, panu wicestaroście. Faktycznie dość dużo było przedsięwzięć drogowych na terenie Gminy Marcinowice, ale jeżeli chodzi o mnie i inwestycje to nie zamierzam zwalniać tempa. Mam następne pomysły. Bardzo serdecznie dziękuję, również wykonawcy za to, że tak sprawnie to wszystko przebiegało - mówił wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

W odbiorze, który miał miejsce 12 września uczestniczyli wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, Starosta Świdnicki Piotr Federowicz, Wicestarosta Świdnicki Zbigniew Worsa, dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński, radny powiatu świdnickiego Marek Żmuda, wykonawca inwestycji BISEK-asfalt  Michał Bisek, Przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, sołtys wsi Kątki Marek Dybul oraz radna Teresa Michalak.

Wartość całego zadania wyniosła 800 449,62 zł, a wykonawca to firma BISEK-asfalt z Kostomłotów. Inwestycja została zrealizowana w ramach promesy na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakie powiat otrzymał z rąk Wojewody Dolnośląskiego w kwietniu tego roku.


Gmina Marcinowice: Nowa droga transportu rolnego

Dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2016 rok wybudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku Mysłaków-Wirki. To wygodny dojazd do pól dla rolników, krótsze połączenie w stronę Świdnicy oraz  wspaniała trasa rowerowa.

- W ramach prac, jakie wykonała firma Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. powstał odcinek o długości 2,4 km i szerokości 3 m. To kolejna droga transportu rolnego, jaką mamy zaszczyt odbierać – mówił wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Zakres prac obejmował roboty ziemne, wycinkę krzaków, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego i kruszywa, wyłożenie nawierzchni drogowej asfaltem oraz wykończenie poboczy tłuczniem kamiennym.

W uroczystym odbiorze, które miało miejsce 27 września br. w Mysłakowie uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Marcinowice Ewa Fiedler-Łeńska, wiceprzewodnicząca Rady i jednocześnie radna Wirek Teresa Michalak, radna Mysłakowa Iwona Wiśniewska, sołtys wsi Mysłaków Emanuela Gerus, przedstawiciel wykonawcy inwestycji Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Pan Zbigniew Stander oraz przybyli mieszkańcy. Przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, radna Wirek Teresa Michalak, radna Mysłakowa Iwona Wiśniewska oraz sołtys wsi Mysłaków Emanuela Gerus.

Koszt inwestycji wyniósł 426.495,43 zł, w całości pokryty ze środków pochodzących z dotacji.

 

Niemal półtora miliona na modernizację kościołów w Gminie Marcinowice

Aglomeracja Wałbrzyska przyznała środki na modernizację kościołów w Gminie Marcinowice na kwotę 1 415 291,90 zł. Jest to projekt partnerski liderem, którego jest parafia pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach i ks. proboszcz Marcin Czchowski.

W środę 5 października na plebani parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, odbyło się spotkanie z Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej – prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, podczas którego na ręce ks. Marcina Czchowskiego proboszcza parafii, prezydent przekazał dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020.

- Z prawdziwą przyjemnością przekazuję dokumenty, które są oficjalna decyzją i pozwalają zaciągać zobowiązania finansowe. Kwota dofinansowania to 1 415 291,90 zł  na zadania w czterech kościołach, zgodnie z wnioskiem złożonym przez parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach . Eksperci, którzy opiniują wnioski są anonimowi, nikt nie wie jak zostaną ocenione projekty. Projekt parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach został oceniony bardzo wysoko i dzięki temu otrzymał dofinansowanie. Jest to duża kwota jak na tak małą gminę, to cieszy. Gratuluję i życzę zrealizowania planów – mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

- Jesteśmy wdzięczni wójtowi gminy Marcinowice Władysławowi Gołebiowskiemu i pracownikom gminy pani Ewie Fiedler-Łeńskiej i Pani Dagmarze Gorlowskiej za wsparcie w postaci przygotowania wniosku, realizacji i rozliczania projektu. Bez pomocy gminy pozyskanie dotacji byłoby dla nas duszpasterzy bardzo trudnym zadaniem – mówił ks. Marcin Czchowski proboszcz  parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach.

W ramach projektu prace przeprowadzone zostaną w czterech kościołach.

W kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach przeprowadzony zostanie remont kościoła, wykonane tynki elewacyjne oraz remont i przebudowa instalacji elektrycznej i nagłaśniającej, a także renowacja organów firmy Schlag & Söhne.

W kościele filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie zaplanowane jest dokończenie elewacji wraz z remontem wieży oraz renowacja organów firmy Schlag & Söhne.

Kolejny obiekt to kościół filialny pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie. W ramach projektu zostanie wykonany remont elewacji zabytkowego kościoła, który zabezpieczy go przed niszczeniem.

Czwarty ujęty w projekcie obiekt to kościół pw. Św. Michała Archanioła w Wirach. Remont obejmie zabezpieczenie zniszczonych elementów zabytku oraz remont wieży podnosząc walory estetyczne przywracając świetność naruszonym elementom.

Całkowita wartość projektu to: 1 665 049,30 zł.  Zakończenie jego realizacji zaplanowano na koniec sierpnia 2018 r.

- Większość zaplanowanych prac jest niezbędna do wykonania od zaraz. Musielibyśmy, jako mieszkańcy i parafianie sami sfinansować koszty remontu. Jednak pojawiła się możliwość sięgnięcia po środki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzięki temu będzie nas to kosztowało tylko 15% wartości wszystkich prac – mówi wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

W spotkaniu uczestniczyli gospodarz spotkania ks. Marcin Czchowski – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, ks. Adam Woźniak – proboszcz parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Wirach oraz wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.


Remontują świetlice w  gminie Marcinowice

W Goli Świdnickiej remont świetlicy wiejskiej już się zakończył. Trwają  natomiast prace w Zebrzydowie i w Białej.

Na przełomie lipca i sierpnia w Goli Świdnickiej przeprowadzony został remont świetlicy. Uszkodzeniu uległ dach budynku i podczas opadów woda wdzierała się do środka. Prace były niezbędne w celu zabezpieczenia przed jego dalszym niszczeniem. Naprawa polegała na wymianie papowego pokrycia dachowego oraz malowaniu wewnątrz budynku.  Remont dachu wykonała firma „Spec-Dach II” Roboty Budowlano-Dachowe Anna Grzelik, a koszt wymiany wyniósł 22 000,00 zł. Malowaniem wnętrza budynku zajęły się osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Obecnie trwają prace na świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie. Remont realizowany jest przez P.P.H.U. BOWIP Andrzej Pach ze Świdnicy. Prace remontowe polegają na wykonaniu nowych tynków w sali głównej, malowaniu, naprawie podłogi na scenie oraz dachu nad sceną.

Przypomnijmy, że zły stan techniczny świetlicy w Zebrzydowie nie pozwalał na jej użytkowanie. Dlatego też na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obiekt został zamknięty.

Gmina Marcinowice złożyła wniosek w ramach Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi i otrzymała dofinansowanie. W lipcu br. wójt gminy Marcinowice wraz ze skarbnikiem gminy odebrali z rąk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej oraz dyrektora wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Pawła Czyszczonia umowę o przekazaniu środków na remont świetlicy w Zebrzydowie.

Wysokość dofinansowania wynosi 30 000, 00 zł, a wartość całej inwestycji to kwota 74 833,70 zł.

Zakończenie prac planowane jest na 25 listopada.

Realizowane są również prace na świetlicy wiejskiej w Białej. Pilnego remontu wymagała podłoga na scenie oraz w pomieszczeniu, gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci. Uległa ona zniszczeniu i zapadła się.


Rów w Wirkach gotowy

W miejsce zarośniętego rowu, który nie spełniał swojego zadania powstała granitowa budowla. Rów w Wirkach to kolejne przedsięwzięcie w gminie Marcinowice, które udało się zrealizować w tym roku.

We wrześniu br. gmina Marcinowice otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 496 000 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy.

Uroczyste otwarcie odbyło się 29 listopada 2016 r. Wzięli w nim udział wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, kierownik referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Marcinowicach Ewa Fiedler-Łeńska, radna Teresa Michalak, radna Stanisława Gerus oraz przedstawiciel firmy EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy oraz inspektor nadzoru budowlanego.

- Spotykamy się tu dzisiaj, aby uroczyście odebrać następną zrealizowaną inwestycję. Dziękuję wykonawcy za solidną pracę i bardzo cieszę się, że mimo trudności pogodowych udało się odbudować rów w terminie – mówił wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Rów odgrywa strategiczną rolę we wsi. Wszystkie cieki wodne skupiają się w tym miejscu, a woda odprowadzana jest w stronę pól. Wielokrotnie przy intensywnych opadach deszczu nagromadzona woda powodowała niedrożność i zalewanie pobliskich posesji. Dzięki tej inwestycji podobne sytuacje nie będą mieć miejsca.

W ramach zamówienia remont objął następujące zadania: roboty rozbiórkowe, oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarpy, wykonanie nowych przepustów skrzynkowych 100x150 cm, wykonanie umocnienia dna i ścian rowu kamieniem łamanym, odtworzenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie bariery energochłonnej oraz balustrady na przepustach.

Koszt inwestycji to 539 970, 10 zł brutto.

 

Kolejna promesa

Gmina Marcinowice uzyskała kolejną promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tym razem promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznano na zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej w Sadach, dz. nr. 188 km  0+000-0+015, dz. nr 189 km 0+00-0+210 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 r.]

Wysokość dotacji wynosić będzie 80 000 zł, nie więcej niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dotacji zostaną przekazane do Wojewody Dolnośląskiego. Środki dotacji muszą zostać wydatkowane do końca roku.

 

Kolejna ważna inwestycja oddana do użytku

Mieszkańcy Szczepanowa w Gminie Marcinowice mogą cieszyć się nowym mostem.

- To inwestycja trzyetapowa. W pierwszej kolejności utwardzono strategiczną drogę transportu rolnego pomiędzy Szczepanowem a Białą, która pełni również rolę drogi awaryjnej podczas remontu mostu lub powodzi. Kolejnym etapem była budowa mostku, który na czas odbudowy oprócz drogi, był jedyną opcją komunikacji pomiędzy dwiema częściami Szczepanowa. Ostatecznie odbudowano most nad potokiem. Cieszę się, że ten ostatni etap mamy już za sobą. Stan mostu był bowiem na tyle zły, że w każdym momencie groziła katastrofa budowlana – mówił wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Przypomnijmy, że prace wykonane zostały w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą w lipcu br. Gmina Marcinowice uzyskała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Firmą wykonującą prace na moście było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Mostowych Patrycja Gosthorska ze Strzelina.

Uroczyste otwarcie mostu odbyło się 7 grudnia 2016 r. Uczestniczyli w nich wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, sołtys wsi Szczepanów Urszula Tymińska, radna Stanisława Gerus, radny Zbigniew Dżugaj, radny Waldemar Krzyśków, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ewa Fiedler-Łeńska, kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Beata Staryszak, skarbnik gminy Anna Czernicka, pracownik Urzędu Gminy Pani Bożena Stępnień, przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Mostowych Patrycja Gosthorska ze Strzelina oraz proboszcz Parafii w Strzelcach ks. Marcin Czchowski, który poświęcił most.

Na moście w celu utrzymania jego nośności i bezpiecznej dalszej eksploatacji wykonane zostały roboty budowlane, które objęły m.in.: wzmocnienie przyczółków mostu poprzez wykonanie ławy betonowej połączonej z umocnieniem cieku w formie płyty betonowej a dno cieku umocnione zostało żelbetonem. Przepustowość mostu pozostała bez zmian Wykonane zostały nowe barierki, a całość konstrukcji  oczyszczona i pomalowana dwukrotnie farbami chemoutwardzalnymi.

Wartość zadania wyniosła 222 317,75 zł brutto.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice