piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Herb Gminy Marcinowice

 

Herb gminy Marcinowice przedstawia w polu zielonym od czoła złoty monogram AR,   a od podstawy srebrny krzyż pokutny.

 

Herb gminy Marcinowice przypomina fakt, że większościowym historycznym właścicielem ziemskim na terenie gminy był klasztor kanoników regularnych Najświętszej Maryi Panny (augustianów), który jako swojego symbolu używał monogramu AR. Klasztor ten początkowo miał swoją siedzibę na Ślęży, następnie zaś na wrocławskim Piasku, gdzie w latach 1334-1425 wzniesiona została stojąca do dzisiaj gotycka świątynia. Zakon ten był prawdopodobnie jednym z pierwszych sprowadzonych do Polski. Kanonicy uzyskali liczne książęce nadania dóbr   w pobliżu Ślęży, w tym także dwunastu wsi leżących dzisiaj w gminie Marcinowice (Biała, Chwałków, Klecin, Krasków, Mysłaków, Sady, Strzelce, Szczepanów, Tąpadła, Wirki, Wiry, Zebrzydów. Większość dokumentów potwierdzających nadania tych wsi pochodzi z przełomu XII   i XIII wieku, ale same nadania zapewne miały miejsce wcześniej – trzon dóbr klasztornych został być może podarowany zakonowi przez Włostowiców w II połowie XII wieku. Klasztor na Piasku utrzymywał przeważnie swój stan posiadania aż do kasaty zakonu w 1810 r.

Zachowały się liczne zabytki pozwalające ustalić symbolikę używaną przez zakonników na Piasku. Klasztor na Piasku używał symbolu w postaci monogramu AR. Litery te stanowią pierwsze dwie litery słowa ARENA, które nawiązuje do łacińskiego wezwania kościoła na Piasku, Sancta Maria in Arena. Monogram ten znajduje się oczywiście w piaskowskiej katedrze, ale również w kościele Św. Anny w Sobótce, w kościele Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym oraz na ścianach  kościołów w Strzelcach i Zebrzydowie.

 

Krzyż nawiązuje do licznych na terenie gminy krzyży pokutnych, które są tutaj najpowszechniejszymi zabytkami, kojarzonymi jako symbol gminy.

 

Barwy herbu – pole zielone i złoty monogram nawiązują do rolnictwa, jako głównego współcześnie zajęcia mieszkańców. Srebrna barwa krzyża pokutnego jest jego barwą naturalną i może przywodzić na myśl miejscowe kamieniołomy.

 

Flaga gminy Marcinowice to zgodnie z projektem prostokątny zielony płat zawierający       w centralnej części godło herbu gminy Marcinowice. Banner oraz flaga stolikowa gminy Marcinowice to prostokątne płaty materiału będące pionowym odwzorowaniem flagi. Pieczęcie gminy, Rady Gminy i Wójta są okrągłe, z godłem herbu gminy w części centralnej oraz majuskułową legendą otokową w postaci odpowiednio: + GMINA MARCINOWICE, + RADA GMINY MARCINOWICE, + WÓJT GMINY MARCINOWICE. Przerywnik +, rozpoczynający słowa legendy, ma postać krzyża kawalerskiego, często spotykanego na dawnych pieczęciach miejskich.

 

Projekty herbu i pozostałych symboli zostały wykonane na zlecenie gminy Marcinowice przez doświadczonego heraldyka Roberta Fidurę przy współpracy heraldykiem i grafikiem Kamilem Wójcikowskim.

 

Projekty uzyskały pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 października 2016r. na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej, która zawiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

 

 

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice