piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową

Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.

 

 

Wprowadzenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wynikło z konieczności wdrożenia założeń unijnej dyrektywy azotanowej. Polska wybrała opcję, że obszar całego kraju został uznany za OSN, co rodzi szereg zobowiązań dla rolników.

Zgodnie z przygotowanym Programem wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo może zawierać maksymalnie do 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Program zakłada też, że od 1 stycznia 2019 r. gospodarstwa rolne  mają obowiązek sporządzania planu nawożenia azotem. Obowiązek ten bądź obliczanie maksymalnych dawek azotu będzie dotyczyć gospodarstw o powierzchni 10 ha i większej oraz utrzymujące zwierzęta w liczbie 10 DJP i więcej. Rolnicy mają także obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych, w których trzeba będzie podać rodzaj i dawkę użytego nawozu, rodzaj uprawy i jej powierzchnię oraz datę aplikacji nawozu. Dokumenty związane z używaniem nawozów gospodarstwo będzie musiało przechowywać przez min. 3 lata.  Należy zaznaczyć, że za brak planu nawożenia azotem lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji zabiegów agrotechnicznych z użyciem nawozu rolnik może spodziewać się kary do 500 złotych. Jeszcze więcej obowiązków w tym zakresie będą miały największe gospodarstwa hodujące drób (powyżej 40000 stanowisk) czy świnie (powyżej 40000 stanowisk). Ich plan nawożenia będzie musiał zyskać pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, a następnie kopię planu wraz z opinią trzeba będzie dostarczyć do urzędu gminy oraz wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska . Program określa też dokładnie jak duże zbiorniki na gnojowicę czy płyty obornikowe musi mieć dane gospodarstwo w zależności od wielkości produkcji zwierzęcej.

Istotną zmianą wprowadzoną przez  „Program azotanowy” to terminy stosowania nawozów. Rolnicy muszą mieć na uwadze, czy chcą  nawieźć grunty orne czy TUZ oraz jakimi nawozami. W Programie nawozy azotowe połączono z gnojówką i gnojowicą, a obornik wydzielono.

RODZAJ UŻYTKÓW ROLNYCH

 

RODZAJ NAWOZU

TERMIN

Grunty orne

Gnojowica, nawozy azotowe

Od 1 marca do 25 października

Grunty orne

Obornik

Od 1 marca do 30 października

TUZ, uprawy trwałe

Gnojowica, nawozy, azotowe

Od 1 marca do 30 października

TUZ, uprawy trwałe

Obornik

Od 1 marca do 30 listopada

 


 

 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe zobowiązania Urząd Gminy Marcinowice we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizuje bezpłatne szkolenie dla rolników w zakresie  szczegółowych wymogów wprowadzonych przez Program azotanowy.

Przewidywany termin szkolenia to 27.02.2019 r.

 

foto: pixabay.com

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice