piątek, 12 lipca 2024r.
   
Czcionka

Rekrutacja

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice


 


 

Wszelkie informacje w zakresie organizacji rekrutacji w tym: terminów rekrutacji, wzorów wniosków, wzorów zgłoszeń, można uzyskać w: Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach, Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach


W oparciu o ustawę  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.)  podaje się poniżej ogólne informacje na temat zasad przyjmowania kandydatów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych w Gminie Marcinowice na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice [kliknij]

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2019/2020 [kliknij]


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2019/2020:

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego  przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 lutego - 15 marca 2019r. (godz. 14:30)

24 kwietnia- 06 maja 2019r. (do godz. 14:30)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

18 - 21 marca 2019r.

07 – 13 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05 kwietnia 2019r. (godz. 9:00)

28 maja 2019r. (godz. 9:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

08 - 11 kwietnia 2019r. (do godz. 14:30)

29 – 31 maja 2019r. (do godz. 14:30)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019r. (godz. 14:00)

03 czerwca 2019r. (godz.9:00)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice
na rok szkolny 2019/2020:

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca)

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 lutego - 15 marca 2019r. (godz. 14:30)

24 kwietnia – 06 maja 2019r. (do godz. 14:30)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do klasy I w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

18 - 21 marca 2019r.

07 – 13 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05 kwietnia 2019r. (godz. 9:00)

28 maja 2019r. (godz. 9:00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

08 - 11 kwietnia 2019r. (do godz. 14:30)

29 – 31 maja 2019r. (do godz. 14:30)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2019r. (godz. 14:00)

03 czerwca 2019r. (godz.9:00)

 

Rekrutacja  - więcej informacji [kliknij]  - dokument .pdf do pobrania

 

foto: pixabay.com

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice