piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice


Na terenie gminy Marcinowice znajduje się 19 sołectw. Styczeń i luty 2019 r. to czas wyborów nowych włodarzy w 18 z nich.

Foto: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice

Wybór sołtysa odbywa się podczas zebrania wiejskiego w poszczególnych miejscowościach zarządzonego przez Wójta Gminy Marcinowice. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Zebrania, które do tej pory odbyły się w ośmiu miejscowościach poprowadził wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń. Każdy dotychczasowy sołtys przedstawił również sprawozdanie ze swojej działalności. Po wyborach nowo wybranymi sołtysami zostali:

Krasków: Janusz Rygulski
Klecin: Elżbieta Łukomska
Gruszów: Katarzyna Taratuta
Stefanowice: Janina Grabowa
Śmiałowice: Magdalena Szal-Żółkiewska
Gola Świdnicka: Józef Młocek
Chwałków: Małgorzata Sala
Szczepanów: Wojciech Kasprzycki

Wójt gminy oraz mieszkańcy podziękowali tym sołtysom, którzy nie będą już pełnić tej funkcji, a nowym życzyli realizacji zamierzeń i dobrej pracy na rzecz wsi. Na zebraniach wiejskich zdecydowano także o nowych składach rad sołeckich.

Podczas spotkań rozmawiano o zadaniach do realizacji w bieżącym roku i kolejnych latach. Mieszkańcy zgłaszali potrzeby poprawy stanu dróg, udrożnienia rowów melioracyjnych, budowy chodników oraz zwiększenia ilości punktów oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji w Chwałkowie, zorganizowania spotkania włodarzy gminy z przedstawicielami kopalni w Chwałkowie oraz udrożnienia rzeki Czarnej Wody.

Przed nami wybory w kolejnych miejscowościach gminy:
Strzelce (szkoła) 01.02.2019 r. godz.: 17:00
Sady(świetlica wiejska) 05.02.2019 r. godz.: 17:00
Biała (świetlica wiejska) 06.02.2019 r. godz.: 17:00
Kątki(świetlica wiejska) 07.02.2019 r. godz.: 17:00
Tąpadła(świetlica wiejska) 07.02.2019 r. godz.: 19:00
Wirki(świetlica wiejska) 08.02.2019 r. godz.: 18:00
Zebrzydów(świetlica wiejska) 11.02.2019 r. godz.: 18:00
Tworzyjanów(remiza strażacka) 12.02.2019 r. godz.: 17:00
Marcinowice (świetlica wiejska) 13.02.2019 r. godz.: 17:00
Wiry(świetlica wiejska) 20.02.2019 r. godz.: 17:00

W miejscowości Mysłaków wybór sołtysa odbędzie się dopiero w październiku 2019 r.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice