piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

Wójt Gminy Marcinowice informuje o możliwości składania wniosków o pomoc  w otrzymaniu dotacji dla  KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH


Kto może skorzystać?

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
-na wsi,
-w miastach do 5.000 mieszkańców,
-w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Na co można uzyskać wsparcie?
Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.

Opis:

Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po uzyskaniu wpisu do rejestru KGW należy założyć rachunek w wybranym banku. Po założeniu rachunku należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w powiatowym biurze ARiMR.
Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczenie pomocy uzyskanej w 2018r.
Termin składania wniosków:
od 7 maja 2019 do wyczerpania środków
Wysokość wsparcia:
-do 3000 zł (KGW do 30 członków),
-do 4000 zł (KGW do 31-75 członków)
-do 5000 zł (KGW ponad 75 członków) . 100%
Budżet programu: 40 mln. zł.
Wkład własny: 0%

 

Wniosek o pomoc:

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz
Sprawozdanie z wydatkowania pomocy - otwórz


WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice