piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

VIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  17 maja 2019 r.  o godz. 13:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
VIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr V/19 z V sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 marca 2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr VI/19 z VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 5 kwietnia 2019 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr VII/19 z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 kwietnia 2019 r.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Marcinowice” Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania związanego z budową chodników przy drogach powiatowych nr 1994D w Białej i nr 1990D w Wirkach
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków
  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso
 16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 18. Wolne nioski i oświadczenia
 19. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 20. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8:30, po którym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Artur Fiołek

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice