piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Miejscowość Mysłaków

MYSŁAKÓW

Mysłaków na zachód od Ślęży, w północno–wschodniej części Równiny Świdnickiej, na wysokości 230-240 m n.p.m.
Najstarsza znane nam nazwy wsi: Cescovici, wymieniona w 1138 r., Tczanscow, w 1150 r., Mislacou i Mislacowize, w 1250 r., Caldinburne, w 1292 r., Caldenborn, w 1316 r., i Kaldinburn, w 1334 r., pochodzą z okresu, kiedy Śląsk należał do Piastów. Inne nazwy wsi: Caldenburn i Caldinburn, wymienione w 1351 r., pochodzą z okresu panowania czeskiego. Kolejna nazwa wsi: Kaldenburn, wymieniona w 1638 r., Kaldenborn, w 1651 r., Kaltenborn, w 1667 r., i Kaltenbronn, w 1726 r., pochodzą z okresu, kiedy Śląskiem, jako częścią Czech, władali Habsburgowie. W okresie panowania pruskiego, a później niemieckiego, wymieniano nazwę: Kaltenbrunn, od 1743 r. Po II wojnie światowej, kiedy Śląsk przyłączono do Polski, w 1945 r., wieś otrzymała nazwę: Ciężkowice, a w 1947 r.: Mysłaków. Po 1945 r. wieś została zasiedlona przez przybyszów z kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, głównie z miejscowości Tuligłowy i Rumno.
Dzisiaj miejscowość liczy ponad 500 mieszkańców.
Mysłaków to stara, gęsto zabudowana wieś ulicowa. Niepotwierdzona informacja przypisuje jej założenie Piotrowi Włastowi. Wieś w swoich dziejach należała do klasztoru augustianów aż do kasaty dóbr kościelnych w 1810 r. Wtedy Mysłaków stał się wsią królewską podległą urzędowi rentowemu w Świdnicy,  ale został sprzedany w prywatne ręce.
Na uwagę zasługuje kościół parafialny pw. św. Katarzyny. Pierwotny był wzmiankowany w 1292 r., obecny zbudowano dopiero w 1857 r. i kilkakrotnie remontowano w XX w. Jest okazałą budowlą o cechach architektury neoromańskiej. Ma prostokątną nawę, krótkie prezbiterium i półkolistą absydę, ozdobioną od zewnątrz rzędem rozglifionych ślepych okienek. Pozostałe okna i portale są półkoliście zamknięte. Na osi znajduje się kwadratowa wieża, nakryta siodlastym dachem, z iglicową wieżyczką na kalenicy. Szczyt przy wieży jest schodkowy, pozostałe obrzeżone są kamiennymi blokami z kamiennymi krzyżami na sterczynach. Wewnątrz znajduje się neobarokowy, drewniany, polichromowany ołtarz z XIX w., drewniane, polichromowane ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica z XIX w. Ponadto barokowe, drewniane, polichromowane figury z XVIII w.
Kościół i cmentarz otacza niski mur kamienny, w którym umieszczone są trzy granitowe maltańskie krzyże pokutne.
W Mysłakowie zachowały się cztery kapliczki. Dwie stoją w północnej części wsi po obu stronach drogi, trzecia za kościołem, a czwarta w południowej części Mysłakowa. Wszystkie mają podobne formy: są domkowe, neogotyckie, z kamiennymi krzyżami na trójkątnych szczytach, z ostrołukowymi portalami i szczytami w ceglanych obramieniach. Pochodzą z około 1890 r. z wyjątkiem kapliczki przy kościele, zbudowanej na pocz. XX w. Na uwagę zasługują także domy mieszkalne i budowle użytkowe. Do najciekawszych architektonicznie obiektów należy dawna plebania. Jest to murowany budynek z pocz. XX w., parterowy, z poddaszem mieszkalnym, ryzalitem środkowym zwieńczonym szczytem z kamiennym krzyżem i oknami w opaskach pod nadokiennikami. Wśród budynków mieszkalnych i gospodarczych zachowało się kilka cenniejszych z końca XIX w. i pocz. XX w. W miejscowości zachował się również budynek wagi gospodarczej z pocz. XX w.
W Mysłakowie od 1898 r. ożywioną działalność prowadziły siostry elżbietanki, które w 1905 r. wzniosły dom, gdzie prowadziły ambulatoryjną opiekę nad chorymi i ochronkę.
Miejscowość położona u podnóża góry Ślęży słynie z licznych sadów owocowych, plantacji malin i pasiek.
Przez Mysłaków przebiega międzynarodowa trasa rowerowa EuroVelo 9 (tzw. Szlak Bursztynowy, łączący Bałtyk z Morzem Śródziemnym). Trasa ta biegnie przez Sady, Mysłaków i Wiry.

Źródło: Przewodnik turystyczny ZE ŚLĘŻĄ W TLE PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO GMINACH ŚLĘŻAŃSKICH.  Rafał Brzeziński

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice