piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Miejscowość Stefanowice

Stefanowice

Stefanowice, leżą na zachód od Ślęży na Równinie Świdnickiej, między Gruszowem a Klecinem. To najmniejsza wieś w gminie Marcinowice.
Najstarsza znana nam nazwa wsi: Steupchein, wymieniona w 1386 r., Stoupchin, Steupchen, w 1394 r., i Stewjschin, wymieniona w 1396 r., pochodzą z okresu panowania czeskiego. Kolejne nazwy wsi: Steubchen, w 1765 r., Stäubchen, w 1830 r., Staubchen, w 1863 r., pochodzą z okresu panowania pruskiego, a później niemieckiego. Po II wojnie światowej, kiedy Śląsk przyłączono do Polski, w 1945 r., wieś otrzymała nazwę: Godkowice, a w 1947 r.: Stefanowice.
Dzisiaj miejscowość liczy około 60 mieszkańców.
W XIV w. istniał już folwark Stefanowice, który w 1386 r. należał do Petrusa Koldicza, a w 1394 r. do Albrechta Schoffa. W 1422 r. był własnością Heinricha Wiltperga, w 1548 r. Christopha von Temmerinz, a w 1568 r. Heinricha von Seidliz, który posiadał też Kietlin i Śmiałowice, gdzie znajdowała się jego rezydencja. W 1568 r. właścicielem Stefanowic był jego syn, a w 1609 r. Melchior von Seidlitz.
Stefanowice prawdopodobnie były kolonią wsi Gruszów. W jej okolicy archeolodzy odnaleźli ślady dawnego osadnictwa – grodzisko z XIV–XV w. Niewiele wiemy o dziejach Stefanowic na przełomie XVI i XVII w. Wiadomo tylko, że podczas wojny trzydziestoletniej zostały one zniszczone i opuszczone. Część źródeł podaje, że już w 1655 r. opuszczona osada była własnością kolegium jezuickiego ze Świdnicy, część, że dopiero w 1672 r. rektor kolegium kupił ją od wdowy von Gellhorn. Własnością kolegium jezuickiego Stefanowice pozostawały dość długo. W 1785 r. właścicielem wsi była podobno kamera świdnicka (ale inne opracowania podają, że nadal kolegium, aż do kasaty dóbr kościelnych w 1810 r.). W 1825 r. Stefanowice znajdowały się w obrębie tzw. kuratorium Schwabego. W 1840 r. właścicielami folwarku byli Gustav, Ewald i Robert Oskar von Barchwitz.

Źródło: Przewodnik turystyczny ZE ŚLĘŻĄ W TLE PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO GMINACH ŚLĘŻAŃSKICH.  Rafał Brzeziński

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice