piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Zabytki

Walory turystyczno-krajobrazowe gminy podnoszą malownicze zakątki z ruinami dawnych pałaców, stare kościoły, krzyże pokutne, parki z pomnikami przyrody oraz inne ciekawe obiekty znajdujące się w wielu miejscowościach.Sady/Biała
Kamieniołomy 'Białe Krowy' jedne z najstarszych na Dolnym Śląsku kamień z tamtych kamieniołomów - kwarc żyłowy można znaleźć w wielu świątyniach i klasztorach Śląska.

Chwałków
Pałac z XIX w. oraz park przedpałacowy.

Gola Świdnicka
Kościół filialny św. Marcina z początku XVI w., przebudowany w XVIII w., wzniesiony w miejsce gotyckiej świątyni z XIV w.

 

Kątki
Pałac z XVII w. otoczony parkiem, w parku dąb - pomnik przyrody o obwodzie 3,4 m oraz lipa o odwodzie 3,4 m; aleja dębowo-jesionowa;

Marcinowice
Późnobarokowy kościół św. Wacława z 1 poł XVIII wieku wzniesiony na bazie renesansowego kościoła z ok. 1500 roku; dawny dworzec kolejowy;

Mysłaków
Kościół św. Katarzyny z XIII wieku przebudowany w poł. XIX wieku w stylu późnobarokowym;

 

 

Strzelce
Wczesnogotycki kościół Wszystkich Świętych z pierwszej poł. XIV wieku, wewnątrz średniowieczne malowidła ścienne przedstawiające sceny ze Starego Testamentu oraz 3 gotyckie rzeźby.

Szczepanów
Późnogotycki-renesansowy kościół Matki Boskiej Różańcowej z początku XVI wieku przebudowany w stylu barokowych w XIX w.; w romantycznym parku ruiny okazałego empirowego pałacu z początku XIX wieku. za wsią ruiny kaplicy-mauzoleum z początku XIX wieku.

 

 

Śmiałowice
Późnoromański kościół św. Wawrzyńca z XIII w. rozbudowany ok. 1500 r. z barokowymi rzeźbami i całopostaciowymi nagrobkami właścicieli okolicznych dóbr; wokół kościoła obronny mur cmentarny z XVII w. ze strzelnicami, obok pręgierz o granitowym cokole i słupie z piaskowca; barokowy pałac z pocz. XVII w. przebudowany w 1822 r. i pałacowy park ; obok boiska dąb - pomnik przyrody o obwodzie powyżej 5,2 m.

Tąpadła
Dwór z XVI wieku i ozdobny ogród dworski;

Tworzyjanów
Barokowy pałac otoczony starym parkiem ze stawem;

Wiry
Kościół św. Michała z XVI wieku z późniejszym barokowym i rokokowym wyposażeniem; ruiny pałacu z XVII wieku i park;

Zebrzydów
Późnogotycki kościół Matki Boskiej Szkaplerznej z pocz. XIII wieku przebudowany w XVI wieku na renesansowy a w roku 1704 na barokowy; dwór.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice