piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Inwestycje Gminy Marcinowice rok 2010

Strona w budowie

Rok 2010

 

„Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała”

Całkowity koszt zadania: 391,5 tys. zł

Dofinansowanie: środki unijne w kwocie 242 tys. zł ( 75 % kosztów kwalifikowanych projektu )w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Budowa wodociągu w Kątkach.

Koszt całkowity 96 tys. zł.

środki zewnętrzne: dofinansowanie Agencja Nieruchomości Rolnych 80% wartości inwestycji.

 

 

Budowa drogi w Mysłakowie.

Całkowity koszt budowy: ponad 240 tys. zł

dofinansowanie MSWiA 80 % wartości inwestycji.


Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1990 D w Wirach ( Etap I )

Całkowity koszt inwestycji: 69 168,79 zł

Dofinansowanie: 34 584,39 zł Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice