czwartek, 29 lipca 2021r.
   
Czcionka

Inne sposoby zagospodarowywania odpadów

 

INNE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW


Rodzaj odpadów:

Sposób zagospodarowania:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-       stary sprzęt można zostawić w sklepie, w którym kupujemy nowy (np. kupujemy nową pralkę – możemy u sprzedawcy nieodpłatnie zostawić starą pralkę; analogicznie dotyczy innych sprzętów),

-       zostawienie sprzętu w punkcie serwisowym (gdy naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa),

-       raz w roku będzie organizowana objazdowa zbiórka sprzętu z tzw. wystawek (wg harmonogramu),

-       dostarczenie sprzętu do PSZOKu

Przeterminowane leki i opakowania po nich

-       pozostawienie w aptece w specjalnych pojemnikach

Zużyte baterie

-       dostarczenie do PSZOKu

Akumulatory

-       pozostawienie w miejscu zakupu nowego (samochodowe),

-       dostarczenie do PSZOKu (inne niż samochodowe)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

-       2 razy w roku będzie organizowana objazdowa zbiórka z tzw. wystawek (wg harmonogramu),

-       dostarczenie do PSZOKu (do 350 kg/miesiąc)

Odzież i tekstylia

-       oddanie do PCK,

-       dostarczenie do PSZOKu

Zużyte opony

-       zostawienie w miejscu zakupu nowych opon,

-       oddanie do punktu wulkanizacyjnego podczas wymiany opon lub naprawy,

-       dostarczenie do PSZOKu (do 20 sztuk/rocznie)

Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach

-       zostawienie w sklepie przy zakupie nowych środków ochrony roślin i nawozów,

-       dostarczenie do PSZOKu

Odpady biodegradowalne

-       przydomowe kompostowniki,

-       biogazownie rolnicze,

-       odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji - PSZOK

Świetlówki

-       zostawienie w sklepie podczas kupowania nowych,

-       dostarczenie do PSZOKu

 

Ulotka - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jak postępować?

Ulotka -  Utylizacja odpadów niebezpiecznych dla zdrowia

 


POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice