czwartek, 29 lipca 2021r.
   
Czcionka

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie ZUWIK Sp. z o.o., ul. Tuwima 25,  58-124 Marcinowice. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz  14.00 – 15.00, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.

 

Do PSZOK można oddawać:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki – w każdej ilości,

b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

c) zużyte chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,

d) opakowania po środkach ochrony roślin oraz nawozach – w każdej ilości,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,

g) zużyte opony – rocznie w ilości do 20 sztuk,

h) papier i tektura, w tym opakowania z papieru, makulatury i tektury – w każdej ilości,

i) opakowania z metali – w każdej ilości,

j) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

k) szkło, w tym opakowania ze szkła - w każdej ilości,

l) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

m) odpady zielone – w każdej ilości,

n) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – w każdej ilości,

o) odzież i tekstylia – w każdej ilości,

p) materiały izolacyjne – w każdej ilości.

 

W przypadku konieczności pozbycia się np. większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy indywidualnie zamówić sobie kontener za pośrednictwem firmy odbierającej odpady.

 

Sobotnie terminy przyjmowania odpadów do PSZOK w 2019 r.:

19.01.2019 r.

16.02.2019 r.

16.03.2019 r.

20.04.2019r.

18.05.2019 r.

15.06.2019 r.

20.07.2019 r.

17.08.2019 r.

21.09.2019r.

19.10.2019 r.

16.11.2019 r.

21.12.2019 r.

 

Warunkiem oddania odpadów do PSZOK jest brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym wielkogabarytowy sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz świetlówki) są zbierane nieodpłatnie dwa razy w roku z tzw. wystawek wg harmonogramu.

 


POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice