piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

Inwestycje Gminy Marcinowice rok 2013

 

Inwestycje Gminy Marcinowice rok 2013

 

Rok 2013 to dla nas rok bardzo intensywnej pracy. Rok który przyniósł nam ogromną powódź i ogromne straty. 115 domów zalanych, 35 podtopionych. Zasiłki wypłacone na kwotę ok. 700 tys. zł oraz przeprowadzona ogromna akcja charytatywna, dzięki wspaniały darczyńcom za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.  Ale 2013 roku to również rok niezwykle obfitujący w inwestycję. Gdy w grudniu ubiegłego roku uchwalaliśmy budżet niewiele osób spodziewało się, że to będzie dla naszej gminy tak dobry rok. Budżet uchwalony na poziomie 18,5 mln zł, dzisiaj kończymy na poziomie ok 24 mln zł. Wszystko to za sprawą licznych inwestycji, które udało się nam zrealizować przy udziale środków zewnętrznych oraz dzięki zgodzie i bardzo dobrej współpracy między Wójtem i Radą Gminy Marcinowice.
Największe środki finansowe w tym roku zostały skierowane do miejscowości Marcinowice. Pierwsze sztandarowe zadanie to remont ulicy Sportowej zrealizowany w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój. Wartość zadania opiewała na kwotę ok. 500 tys. zł. Zadanie w 50% zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa. Zakres robót obejmował wykonanie: podbudowy, nawierzchni asfaltowej, odwodnienia oraz budowę chodników.
Wykonane prace przyczyniły się do zwiększenia płynności ruchu, zapewnienia łatwego i bezpiecznego dostępu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów o charakterze rekreacyjno – sportowym tj. boiska, placu zabaw.
Również w Marcinowicach przy boisku sportowym wykonano deptak z kostki betonowej, na placu zamontowano ławki oraz kwietniki. Inwestycja realizowana  przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Całość zadania opiewała na kwotę 55 tys. zł z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi 30 tys. zł.
Najbardziej wyczekana inwestycja to budowa chodnika przy drodze krajowej nr 35 oraz budowa miejsc postojowych przy cmentarzu. Zadanie o wartości ok. 430 tys. zł zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”. Właśnie na tą inwestycję mieszkańcy Marcinowic czekali kilkadziesiąt lat.
W tym roku zakończyliśmy kanalizowanie jednej z największej miejscowości tj. Szczepanowa. Zadanie o wartości 4.3 mln. zostało współfinansowane w ramach PROW w kwocie ok 1.2 mln zł.  W tym roku rozpoczęliśmy kanalizowanie Kątek wraz z przesyłem do Wirek. Wartość zadania to 4.5 mln. zł. To w przeciągu czterech lat szósta miejscowość, łącznie sieć kanalizacyjna naszej gminy powiększyła się o 35 km.
Rok 2013 to rok w którym udało się nam wyremontować ok. 6 km dróg.  Tylko w 2013r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1.700.000,00 zł. Z tych środków wykonaliśmy szereg zadań, od odbudowy dróg, rowów, kładek po naprawę urządzeń kanalizacyjnych.
W tym roku w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania obejmujące odbudowę dróg transportu rolnego zostały wykonane dwie drogi w Goli Świdnickiej oraz w Tworzyjanowie. Łączna wartość to ok. 385 tys. zł z tego dofinansowanie ok. 300 tys. zł.
W sierpniu br. jednostka OSP Zebrzydów wzbogaciła się o nowy wóz bojowy Mercedes z napędem  4x4. Wartość samochodu opiewa na kwotę ok. 600 tys. zł.
To trzeci zakup samochodu strażackiego w przeciągu dwóch ostatnich lat w tym dwa nowe Mercedesy o wartości 600 tys. zł każde, zakupione przy bardzo dużym udziale środków zewnętrznych. Zakup kolejnego nowego samochód strażackich z pewnością  przyczyni się do sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy.
Do tego dochodzi jeszcze szereg drobnych inwestycji takich jak doposażenie placów zabaw w Gruszowie i Kraskowie zrealizowany w ramach małych projektów. Wartość zadania to ok. 21 tys. zł, dofinansowanie 13 tys. zł. Budowa chodników, zakup nowych przystanków. W tym roku zakończono odbudowę cieku wodnego „Wieprzówka” realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych”. Czynimy ogromne starania aby na naszym terenie powstał w końcu upragniony zbiornik przeciwpowodziowy, który chroniłby mieszkańców naszej gminy przed powodziami.  Na chwilę obecną prace nad sporządzaniem koncepcji są na ukończeniu.
A w przyszłym roku planujemy budowę centrum rekreacyjno – sportowego  w Marcinowicach. W zakres centrum będzie wchodzić budowa bieżni, skoczni w dal, budowa nowych trybun, remont wiaty komentatora. Projekt przewiduje również ogrodzenie istniejącego placu zabaw oraz doposażenia go w nowe elementy. Na boisku powstanie również siłownia zewnętrzna. Projekt zakłada również zakup wiat, pergoli, straganów, czy tablic informacyjnych. Wartość szacunkowa całej inwestycji to ok. 700 tys. zł.
Będziemy również usuwać skutki tegorocznej powodzi zarówno na mieniu gminnym o wartości ok. 2.5 mln. zł oraz na mieniu powiatowym na kwotę ok. 2.5 mln. zł z tego 80% dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a pozostałe brakujące 20% z budżetu gminy.
Łącznie  w przeciągu ostatnich czterech lat do remontu dróg powiatowych gmina dołożyła blisko 2.5 mln. zł. Usuwanie skutków powodzi potrwa przez kolejne dwa lata 2015, 2016.
Złożyliśmy także na 2014r. wnioski na 6 km dróg transportu rolnego aby rolnikom pracowało się lepiej.  Marzeniem wójta jest także ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie kanalizowania miejscowości Wirki.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice