czwartek, 29 lipca 2021r.
   
Czcionka

Kierownika Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice"

Pełnienie funkcji Kierownika Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy POIG.08.03.00-02-228/13-00.

FORMULARZ OFERTY

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice