czwartek, 29 lipca 2021r.
   
Czcionka

Rozstrzygnięcie konkursu na Kierownika Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice

W wyniku przeprowadzonej procedury rozpoznania cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro na pełnienie funkcji Kierownika Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 ,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy POIG.08.03.00-02-228/13, niniejszym informujemy, że została wybrana oferta firmy Kancelarii Euro Perspektywa Brygida Małolepsza, ul. Wiejska 7, 58-230 Niemcza.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice