piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka

eInclusion w Gminie Marcinowice

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Marcinowice


Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – E-Inclusion” ” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Marcinowice”

 

Projekt pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Marcinowice” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Marcinowice poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu. W ramach projektu zorganizowane zostanie szkolenie dla odbiorców ostatecznych. Planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów ostatecznych, czyli 79 osób.

Grupą docelową projektu będą:

- gospodarstwa domowe z terenu Gminy Marcinowice spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rodziny zastępcze (79 gospodarstw),

- osoby niepełnosprawne,

- instytucje - jednostki organizacyjne Gminy Marcinowice: biblioteka ,świetlice wiejskie


Aktualności:

__________________________

Kontakt do osoby zajmującej się projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Marcinowice”

Tomasz Wasilewski

tel. 748503495

tel kom. 503412222

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

Nabór na opiekuna - Zakończone

(Zaproszenie do składania ofert)

Nabór na opiekunów do 6 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu utworzonych w ramach realizowanego przez gminę Marcinowice projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Marcinowice” POIG.08.03.00-02-228/13.

Formularz ofertowy


Nabór na opiekuna Zakończone

Gmina Marcinowice ogłasza nabór na 14 opiekunów do 14 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu utworzonych w ramach realizowanego przez gminę Marcinowice projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Marcinowice” POIG.08.03.00-02-228/13.

Formularz zgłoszeniowy

 

Nabór do projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice”

Nabór do projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice” - Rozstrzygnięty

Konkursu na Kierownika Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice" - Rozstrzygnięty

 

Zapytania ofertowe:

(Zaproszenie do składania ofert) - Zakończone

Nazwa przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 94 uczestników Projektu w zakresie obsługi komputerów osobistych wraz z korzystaniem z Internetu  na potrzeby projektu POIG.08.03.00-02-228/13 pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Marcinowice” działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w ramach POIG 2007-2013.

 

Zapytania ofertowe:

(Zaproszenie do składania ofert) -  Zakończone

Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 79 gospodarstw domowych i 14 instytucji publicznych (110 komputerów typu laptop) rozmieszczonych na terenie Gminy Marcinowice, umożliwiającej dostęp do usług internetowych oraz do usług przesyłu danych. Wykonawca  zapewnia świadczenie usług internetowych, w tym przesyłu danych, za które będzie pobierał opłaty w postaci abonamentu miesięcznego.

 

 

(Zaproszenie do składania ofert) -  Zakończone

Monitoring Projektu POIG.08.03.00-02-228/13 pn; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Marcinowice” działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w ramach POIG 2007-2013.

 

 

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice