piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Informacja dla mieszkańców miejscowośći Kątki

W związku z faktem braku inkasenta podatku w miejscowości kątki informujemy, iż płatności II raty podatku za 2019 r. można dokonać u pozostałych sołtysów Gminy Marcinowice, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy

 

Międzynarodowy Dzień Strażaka

 

Konstytucji 3 maja - fundament, na którym wyrosła dojrzała polska demokracja

Ustawa Rządowa z 3 V 1791 była pierwszą, pisaną nowoczesną polską konstytucją, a trzecią na świecie, po amerykańskiej (1787) i szwedzkiej (1789). Autorami projektu konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ks. Hugo Kołłątaj.

Uchwalona podczas obrad Sejmu Czteroletniego. Twórcy Konstytucji 3 maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja 3 maja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa, biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej.

Konstytucja 3 maja nosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.  W dniu ustanowienia Konstytucji przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.  Zniesiona zostaje też wolna elekcja a jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.  Wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa (gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku).  Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań. Aby Konstytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, którego prawem miała być zmiana zapisów w Konstytucji.

Władzę ustawodawczą posiadał dwuizbowy parlament. W skład parlamentu wchodziła Izba Poselska składająca się z posłów i plenipotentów reprezentujących miasta królewskie oraz Izba Senacka, w której mogli zasiadać senatorowi, wojewodzie, kasztelani, ministrowie oraz biskupi.

Władzę wykonawczą posiadała rada królewska. W skład rady wchodzili Król jako przewodniczący, pięciu ministrów, prymas Polski (jako przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej) oraz, bez prawa głosu, następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Konstytucja 3 maja wprowadzała pięciu ministrów – ministra policji, ministra pieczęci (spraw wewnętrznych), ministra pieczęci spraw zagranicznych, ministra belli (wojny) i ministra skarbu. Akty prawne wydawane przez króla, wymagały kontrasygnaty ministra. Utrzymano zasadę mówiącą , że król „nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może”.

Konstytucja 3 maja przetrwała czternaście miesięcy. Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru, we wszystkich zaborach świętowanie obchodów Konstytucji 3 maja było zakazane. Dopiero po I Wojny Światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II Wojny Światowej Święto zostało zdelegalizowane. W 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe, od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja jest świętem narodowym.

 

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce od 2004 r. na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku (Dz.U. Nr 49 poz. 467).
To święto państwowe obchodzone jest rokrocznie 2 maja i ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.
Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje uzasadnienie historyczne. Tego dnia w 1945 roku,
w czasie bitwy o Berlin, polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa. Zdobywając miasto, polscy żołnierze, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto coraz bardziej doceniane, któremu towarzyszą wyjątkowe obchody wyrażające szacunek do symbolu narodowego.

Dziś polską flagę, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy umieszczać np. na budynkach nie tylko przy okazji świąt państwowych, ale też na co dzień, co jeszcze nie tak dawno nie było możliwe. Ważne jest jednak aby flagę otaczać należną czcią i uznaniem.

 

Informacja

 

Zawiadomienie

 

Wakacyjna przerwa w pracy placówek oświatowych w Gminie Marcinowice i dyżur wakacyjny

Przerwa w pracy placówek oświatowych

Informuje się, że ustalono przerwy w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice w roku szkolnym 2018/2019 w następujących terminach:

- Publiczne Przedszkole w Marcinowicach - przerwa w pracy od 1 lipca 2019 r. do 14 lipca 2019 r.,
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Marcinowicach - przerwa w pracy od 15 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach – przerwa w pracy od 15 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Treść zarządzenia

Dyżur wakacyjny
Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Marcinowice w miesiącu wakacyjnym, w którym placówka jest czynna, organizują opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, ponieważ oboje rodzice pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu wypoczynkowego.

Rodzice, którzy są zainteresowani taką opieką proszeni są o osobisty kontakt z poszczególnymi placówkami:

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach tel. 74 850 44 20
Szkoła Podstawowa w Marcinowicach tel. 74 858 50 85
Publiczne Przedszkole w Marcinowicach tel. 74 600 00 18

Więcej: Wakacyjna przerwa w pracy placówek oświatowych w Gminie Marcinowice i dyżur wakacyjny

 

Zmarł ksiądz Tadeusz Dudek-były proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach

Z głęboki smutkiem przyjęliśmy dziś informację o śmierci księdza Tadeusza Dudka. Ksiądz Tadeusz Dudek to wyjątkowa postać, która na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców gminy Marcinowice, jako Kapłan, który za swoje najważniejsze zadanie uznawał jednoczenie parafian wokół Kościoła.
Za swoje zasługi i wzorową postawę kapłana w dniu 20 listopada 2000r. został wyniesiony przez J.E. Henryka kardynała Gulbinowicza do godności Kanonika honorowego Extra Numerum Prześwietnej Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża.
W grudniu 2015 roku ksiądz Tadeusz Dudek został pierwszym mieszkańcem gminy, który otrzymał tytuł Zasłużony dla Gminy Marcinowice.
W ciągu 50 lat posługi kapłańskiej proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach (od 1958 do 2008 r.) ochrzcił 1439 dzieci, pobłogosławił 612 małżeństw, pochował 613 swoich parafian i rozdał 766.500 komunii św.

Za dar życia i kapłaństwa księdza proboszcza Bóg zapłać.

 

POGRZEB ŚP. KS. PRAŁATA TADEUSZA DUDKA

Dnia 23 kwietnia 2019r. odbędzie się eksporta Księdza Prałata. Ciało zostanie przywiezione do kościoła parafialnego w Strzelcach o godzinie 18.30. Następnie około 19.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa. Po niej Eucharystie sprawować będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch 24 kwietnia, w środę około godziny 11.00 zostanie przywiezione do kościoła parafialnego w Strzelcach ciało Księdza Prałata. Eucharystia pogrzebowa o godzinie 12.00 sprawowana będzie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ignacego Deca.

 

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 

Strona 2 z 159

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice