piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Ogłoszenie dot. dzierżawy budynku po Szkole Podstawowej w Wirach

Gmina Marcinowice posiada do wydzierżawienia nieruchomość zabudowaną stanowiącą mienie komunalne Gminy Marcinowice.
Przedmiotem dzierżawy jest wolny budynek po Szkole Podstawowej w Wirach o powierzchni użytkowej 487 m2,  Wiry nr 65 nr
,  oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 231/1, AM-1, o pow. 0,2840 ha obręb Wiry. Księga Wieczysta Nr SW1S/00042465/9.Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wiry Uchwała Nr XXXI/186/05 Rady Gminy Marcinowice – U.3. tereny zabudowy usługowej, strefa ”OW” obserwacji archeologicznej, strefa „A” ochrony konserwatorskiej, tereny dróg i urządzeń komunikacji drogowej, w tym drogi zbiorcze i dojazdowe.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej www.bip.marcinowice.pl
Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Marcinowice, tel. 74 85 85 226 wew. 34 lub 74 850 34 94.

 

Więcej: Ogłoszenie dot. dzierżawy budynku po Szkole Podstawowej w Wirach

 

SPOŁECZNE SADZENIE LASU W NADLEŚNICTWIE MIĘKINIA

W dniu 16 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Sekretarz Gminy Marcinowice Robert Sawicki wzięli udział w akcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Miękinia pn. ,,Społeczne Sadzenie Lasu‘’. W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele służb mundurowych.
W Masywie Ślęży  posadzono ponad 7 tys. buków. Głównym celem tej akcji była potrzeba odnowienia powierzchni leśnych, które utraciły drzewa na skutek suszy oraz niepożądanych działań kornika drukarza.

Sadzenie drzew w lesie nie jest zadaniem łatwym, ale na pewno przyczynia się to do poprawy naszego klimatu, daje cień, pozwala w ciszy odpocząć od zgiełku i hałasu miasta. Podczas akcji sadzenia lasu leśnicy dzielili się swoją wiedzą na temat prowadzonych zabiegów gospodarczych i ochronnych w drzewostanach .

Więcej: SPOŁECZNE SADZENIE LASU W NADLEŚNICTWIE MIĘKINIA

 

Rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mysłakowie

W dniu 15 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mysłakowie, na którą Gmina Marcinowice otrzyma dotację po wykonaniu zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Wniosek o dotację na ten cel Gmina Marcinowice złożyła już w ubiegłym roku.

Przetarg rozstrzygnięty został w marcu, a firmą która wykonuje roboty jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Całość zadania po przetargu wynosi 229.123,17 zł. Dotacja to kwota 121.800,00 zł.

Więcej: Rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mysłakowie

 

Dziękujemy za Jubileuszowe XV Tradycje Stołu Wielkanocnego

Wielkanocne babki, mazurki, swojskie pasztety i wędliny, żurki, wspaniałe rękodzieło – to tylko niewielki fragment tego, co czekało na odwiedzających Jubileuszowe XV Tradycje  Stołu Wielkanocnego. Wydarzenie po raz kolejny potwierdziło, że gmina Marcinowice to miejsce wyjątkowe – gościnne, przyjazne i dbające o lokalne tradycje. W tym roku honorowy patronat na imprezą objęli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Prezentację kilkudziesięciu wielkanocnych stołów z całego Dolnego Śląska, a także z czeskiego Jicina dopełnili zaproszeni goście. Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonali: Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Biskup Świdnicki Ignacy Dec, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ksiądz Waldemar Pytel, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź oraz Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek. Był to także doskonały moment do wręczenia statuetek „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” dla trzech osób uhonorowanych tym tytułem przez Radę Gminy. Statuetki otrzymali: Mieczysław Cielecki, Zbigniew Dżugaj i Michał Kot.

 

Więcej: Dziękujemy za Jubileuszowe XV Tradycje Stołu Wielkanocnego

 

OPRACOWANIE PROGRAMU WSPIERANIE RODZINY W GMINIE MARCINOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marcinowice na lata 2019-2021. Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998) zadaniem gminy jest opracowanie 3-letnich programów wspierania rodziny. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału
w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej załączonej ankiety.

 

ANKIETA – „Problemy rodzin i dzieci”

(ankiety należy pobrać na dysk komputera, a następnie wypełnić)

Wypełnione ankiety proszę przesłać drogą elektroniczną na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 30.04.2019r.

 

VII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu 16 kwietnia 2019 r.  o godz. 14:30
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
VII  NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

Więcej: VII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

Tradycje Wielkanocnych Stołów z piętnastoletnim jubileuszem

To wydarzenie, które ściąga co roku odwiedzających z najróżniejszych stron Dolnego Śląska. Mowa o Tradycjach Stołu Wielkanocnego, które w tym roku obchodzą swój mały jubileusz piętnastolecia istnienia. Wydarzenie zostało w tym roku objęte honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Mieszkańcy naszego regionu już od dawna wiedzą, że Niedziela Palmowa nieodłącznie wiąże się z Tradycjami Stołu Wielkanocnego. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. w obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. To wyjątkowa okazja do skosztowania tradycyjnych, smacznych, domowych i stworzonych z sercem potraw wielkanocnych. Podczas głównej części wydarzenia zaprezentuje się 34 wystawców z dziesięciu gmin. Wśród wystawców pojawią się koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, zespoły folklorystyczne i rady sołeckie. Dodatkową atrakcją piętnastych wielkanocnych spotkań będzie możliwość podglądania gotowania na żywo, które zaprezentuje Krzysztof Bigus z TOP 5 programu Master Chef. W trakcie imprezy powstaną: zupa z liści rzodkiewki, gotowana babka wielkanocna z flambirowanymi owocami i jajka po szkocku z ziołowym majonezem. Smakowanie potraw umilą występy zespołów dziecięcych i folklorystycznych. Pokazowe dania zostaną przedstawione jury, które oceni ich smak i walory estetyczne.

Tradycje Stołu Wielkanocnego to również okazja do zrobienia przedświątecznych zakupów od lokalnych producentów. Jak co roku otwarty zostanie Kiermasz Produktu Wielkanocnego (hol i hala B), gdzie odwiedzający będą mogli zaopatrzyć się w lokalne specjały, rękodzieło i ozdoby. W kiermaszu swój udział potwierdziło 22 wystawców.

Zapraszamy do Marcinowic 14 kwietnia w godzinach 14.00-18.00. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie www.tradycjestolu.marcinowice.pl

 

Droga w Klecinie odebrana

Budowa drogi w Klecinie zakończona. W dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego.

W odbiorze uczestniczyli : wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Janina Kuta, pracownik urzędu Bożena Stępień,radna Rady Gminy Marcinowice Stanisława Gerus,sołtys wsi Klecin Elżbieta Łukomska,inspektor nadzoru Robert Szczepanek oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
W dniu 5 kwietnia wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń , sekretarz Robert Sawicki, radni gminy Marcinowice oraz sołtysi dokonali przeglądu inwestycji oraz wykorzystania środków przeznaczonych na drogę.
Zakres zadania :  poprawa parametrów technicznych i ekspolatacyjnych odcinka drogi nr 11724D, o długości 599 mb objętego przebudową, zmiana nawierzchni, poprawa podłoża, prawidłowe odwodnienie nawierzchni oraz wykonanie jednostronnego krawężnika.

Całość zadania po przetargu wynosiła 635.348,00 zł. Zadanie zostało  zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy Marcinowice.

Więcej: Droga w Klecinie odebrana

 

...

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Dybula, wspaniałego człowieka, wieloletniego sołtysa Kątek, człowieka oddanego społeczności gminy Marcinowice.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Na zawsze zostanie w naszej pamięci.

 

Szkolny Klub Sportowy 2019

Wójt Gminy Marcinowice podpisał z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu umowę o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”.
Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach programu SKS, w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, prowadzone są, dla 3 grup uczniów, zajęcia sportowo-rekreacyjne.
W programie bierze udział 16 chłopców i 34 dziewcząt. W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 70 godzin zajęć dla każdej grupy. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, po 60 minut w grupach minimum 15 osobowych.
Program realizowany będzie w dwóch edycjach: wiosennej do 22 czerwca i jesiennej od 01 września do 30 listopada br. Zajęcia prowadzą nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program „Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym.

Wkład własny Gminy Marcinowice wynosi 150,00 zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl

Załączniki

INFORMACJA PRASOWA PROGRAM SKS III EDYCJA

Plakat SKS

PROGRAM SKS INFOGRAFIKA

 

Strona 3 z 159

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice