piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Urząd Gminy Marcinowie informuje

że w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Marcinowice przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy organizuje  staż dla 3 osób na stanowisku referent w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Oświaty, na  okres 6 miesięcy w ramach projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV)” realizowanego w ramach PO WER 2014-2020.

Warunki jakie powinni spełniać zainteresowani kandydaci:

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) - tzw. młodzież NEET.

 

Proszę o zgłoszenia do dnia 11 marca 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Juliana Tuwima 2

Informacji udziela:

- Urząd Gminy Marcinowice - Anna Urbańska, tel 74/850-34-92,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy - Daromiła Żukowska, tel 74/856-18-48,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zmiana stawek wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Marcinowice zawiadamia o podjęciu uchwały nr IV/24/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Marcinowice będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r.

Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkanych:

  • 17,00 zł/osobę/miesiąc - w przypadku segregacji odpadów,
  • 23,00 zł/osobę/miesiąc - w przypadku braku segregacji.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w obowiązującym obecnie brzmieniu, określa w  art. 3 zadania gmin związane z systemem gospodarowania odpadami, a w art. 6r – zasady przeznaczenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat- na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przepisach art. 6r ust.2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyspecyfikowane zostały te koszty, które gmina ma prawo pokrywać z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pomimo podwyżki stawek za opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, gmina w dalszym ciągu będzie zmuszona dotować gospodarkę ,, śmieciową ”, gdyż podwyżka stawek nie rekompensuje ponoszonych wydatków.

Więcej: Zmiana stawek wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

XV Tradycje Stołu Wielkanocnego - czas na zgłoszenia

Z nastaniem pierwszych wiosennych dni rozpoczynamy zgłoszenia do największego wydarzenia wielkanocnego w regionie – XV Tradycji Stołu Wielkanocnego w Marcinowicach w Niedzielę Palmową 14 kwietnia. Z roku na rok wzrasta liczba wystawców, dlatego wzorem lat ubiegłych organizatorzy szykują miejsce na dwóch halach wystawienniczych dla kilkudziesięciu reprezentacji. Wydarzenie podzielone będzie na dwie części – Prezentacje Stołów Wielkanocnych i Kiermasz Produktu Wielkanocnego. Łącznie spodziewanych jest ponad sześćdziesięciu wystawców. Niespodzianką w roku 2019 będzie pokaz gotowania na żywo z lokalnych produktów przygotowany przez Krzysztofa Bigusa, uczestnika programu Master Chef. Mieszkaniec gminy Marcinowice znalazł się w minionej edycji w TOP 5 programu.
Udział w Prezentacjach Stołu Wielkanocnego na hali głównej możliwy jest na specjalne zaproszenie organizatorów. W tej części rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, szkoły, zespoły folklorystyczne zaprezentują tradycyjne potrawy związane ze świętami Wielkiej Nocy.
Dla lokalnych producentów, rękodzielników i firm przygotowano halę z Kiermaszem Produktu Wielkanocnego. Koszt dzierżawy miejsca pod stoisko wynosi 70 zł.

Szczegóły dotyczące wydarzenia (informacje, karty zgłoszenia) znajdują się na stronie:
www.tradycjestolu.marcinowice.pl

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw - ogłoszenie Prezesa ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

Więcej: Restrukturyzacja małych gospodarstw - ogłoszenie Prezesa ARiMR

 

Sześciu z szesnastu, czyli najlepsi recytatorzy jadą na etap powiatowy

Szesnastu młodych, zdolnych recytatorów zmierzyło się w gminnych eliminacjach XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Tradycyjnie konkurs odbył się w dwóch kategoriach – „młodsi” (klasy IV-VI), których gościła Szkoła Podstawowa w Strzelcach i „starsi” (klasy VII-VIII szkoły podstawowej i uczniowie klas gimnazjum), którzy zmagali się w Szkole Podstawowej w Marcinowicach. Po dwudniowych przesłuchaniach, jury wybrało po trzech reprezentantów z każdej kategorii, którzy walczyć będą w eliminacjach powiatowych o finał wojewódzki. Organizatorem gminnych eliminacji był Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Marcinowicach i Strzelcach.

Więcej: Sześciu z szesnastu, czyli najlepsi recytatorzy jadą na etap powiatowy

 

Bezpłatne szkolenie "OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo"

Więcej: Bezpłatne szkolenie "OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo"

 

Dopłaty bezpośrednie 2019 - uwaga rolnicy

Dopłaty bezpośrednie 2019 – oświadczenie o braku zmian zamiast wniosku można złożyć do 14 marca


Od 15 lutego do 14 marca 2019 r. rolnicy będą mogli składać do ARMiR oświadczenia o braku zmian w sprawie dopłat bezpośrednich. Z „Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018” mogą skorzystać rolnicy, którzy spełnią 3 warunki:

  1. we wniosku (lub oświadczeniu) o przyznanie dopłat na 2018 r. zadeklarowali powierzchnię gruntów ornych do 10 ha;
  2. będą ubiegać się tylko o takie dopłaty jak: jednolita płatność obszarowa (JPO), płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność do uprawy chmielu, dopłaty do owiec lub kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
  3. potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku z 2018 r. i chce otrzymać takie same dopłaty w 2019 r. jak w poprzednim roku.

Oświadczenia trzeba będzie składać na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaproponowane przez rząd przepisy przewidują, że wszyscy rolnicy, którzy złożyli w 2018 roku wnioski o przyznanie dopłat otrzymają od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już częściowo wypełnione wnioski w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, co ma później ułatwić gospodarzom wypełnianie wniosków w formie elektronicznej w eWniosekPlus.

Wzór oświadczenia do pobrania:

1. Wzór Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018[kliknij i pobierz]

Link do wszystkich informacji na stronie ARMiR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/oswiadczenia-zamiast-wnioskow-o-doplaty-rowniez-w-tym-roku.html[kliknij]

Link do zasad składania i wypełniania oświadczenia https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2019/oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-2019-roku-w-odniesieniu-do-wniosku-o-przyznanie-platnosci-zlozonego-w-roku-2018.html[kliknij]

Więcej: Dopłaty bezpośrednie 2019 - uwaga rolnicy

 

Upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

UWAGA PRODUCENCI ROLNI!

Wójt Gminy Marcinowice przypomina o upływającym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski będą przyjmowane do czwartku 28.02.2019 r.  (pokój nr 11).

Druki do pobrania w załączeniu:

1)    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego[kliknij]

2)    Oświadczenie o użytkowaniu gruntów rolnych (dla osób, które dzierżawią grunty rolne)[kliknij]

Więcej: Upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

 

Bezpłatne szkolenia dla rolników

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

BEZPŁATNE  SZKOLENIA

DLA ROLNIKÓW

 

Informujemy,  że w  l kwartale 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Marcinowice, zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla rolników z terenu Gminy Marcinowice:

- w dniu 27.02.2019 r., o godzinie 10.00 – szkolenie pn. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z dyrektywą azotanową.”

- w dniu 13.03.2019 r., o godzinie 10.00 (Świetlica Wiejska w Marcinowicach)– szkolenie pn. „Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 – w tym zasady wypełniania wniosków.”

Szkolenia poprowadzą specjaliści z Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Świdnicy oraz oddziału regionalnego ARMiR w Świdnicy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. porady są udzielane każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Więcej: Nieodpłatna pomoc prawna

 

Strona 7 z 159

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice