piątek, 24 maja 2024r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Laureaci Turnieju Wiedzy Pożarniczej wybrani

Wiemy już, kto będzie reprezentował gminę Marcinowice w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W czwartek 14 marca br. w sali narad Urzędu Gminy odbyły się Eliminacje Gminne  OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczyło 12 uczniów, po 6-ciu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Marcinowic i Strzelec.

Jury  w składzie:

Przewodniczący Komisji   Arkadiusz Kulig Komendant Gminny
Sekretarz Komisji Małgorzata Zuber nauczycielka Szkoły Podstawowej w Strzelcach
Członek Komisji Władysław Bielecki nauczyciel Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
po dokonaniu oceny 12 prac stwierdziła następującą kolejność zajętych miejsc:

 

Więcej: Laureaci Turnieju Wiedzy Pożarniczej wybrani

 

Awaria sieci wodociągowej w Strzelcach

UWAGA!!

W związku z wczorajszą  awarią sieci wodociągowej w Strzelcach oraz zanikami prądu w godzinach wieczornych  Prezes Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych informuje, że w miejscowościach Marcinowice, Zebrzydów, Gruszów i Stefanowice woda  ma zabarwienie żółto – rude.

Nadal trwają prace nad płukaniem sieci w wyżej wymienionych miejscowościach.

Mieszkańców przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

Apel do rolników Gminy Marcinowice

A P E L
DO  R O L N I K Ó W
G M I N Y   M A R C I N O W I C E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku, o godzinie 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice odbędzie się Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach, na które ma zaszczyt Państwa zaprosić.

Na terenie naszej gminy jest ponad 147km rowów melioracyjnych i prawie 4tys. hektarów gruntów zdrenowanych. W latach 2015-2019, mimo braku wpływu z tytułu składek członkowskich  a wyłącznie dzięki dotacji od Wojewody Dolnośląskiego udało się przeprowadzić konserwację rowów o łącznej długości 5,11km, na kwotę 191.169zł. Z uwagi na niepłacenie składek członkowskich nie możemy ubiegać się o dotacje od Marszałka Województwa oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponieważ  nastąpiła już znaczna degradacja istotnych dla naszych upraw rowów melioracyjnych, brak drożności, odwodnienia bezpośredniego czy poprzez zdegradowany system drenażowy apelujemy o reaktywację GSW w Marcinowicach. Przy minimalnych realnych opłatach członkowskich będziemy mieć delegację do pozyskiwania większych środków zewnętrznych, będziemy mogli wykonać – udrożnić od 5km do 10km rowów rocznie. Jest to niewiele ale więcej, dużo więcej niż  nierobienie nic. Musimy wybrać nowy Zarząd, przyjąć nowy Statut, musimy zacząć działać, musimy ustalić czytelne reguły gry dla aktywnych Członków Spółki.

Poniżej podajemy planowany jest następujący porządek obrad:

Więcej: Apel do rolników Gminy Marcinowice

 

Zaproszenie - Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach
ma zaszczyt zaprosić
Delegatów oraz Członków GSW na
Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach,
które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku, o godzinie 10:00 (drugi termin godzin 10:15)
w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice.

Planowany jest następujący porządek obrad:

Więcej: Zaproszenie - Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach

 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet !

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu

 

Badania mammograficzne - Marcinowice 18.03.2019

 

Konsultacje społeczne

I N F O R M A C J A

ZWOŁUJE SIĘ ZEBRANIA WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH GRUSZÓW I ZEBRZYDÓW
W CELU PRZEPROWADZENIA

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY
W RAMACH DZIAŁANIA „
WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2014-2020

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 11.03.2019 r.

PIERWSZY TERMIN ZEBRAŃ – GODZ. 1900

W PRZYPADKU BRAKU KWORUM ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA

W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 1915

MIEJSCE ZEBRAŃ –  ŚWIETLICE WIEJSKIE

 

SOŁTYSI WSI GRUSZÓW I ZEBRZYDÓW

 

Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu pt. "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W 2019 ROKU"

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz skorzystania z pożyczek na rozwój firmy.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń Rady Miejskiej / II piętro, w godzinach 10.00-13.00.

 

Do udziału zapraszamy uprawnione podmioty do składania wniosków w ramach w/w Programów m.in.

-  Przedsiębiorców dolnośląskich;

-  Zgrupowania i partnerstwa MŚP

Program spotkania:

Więcej: Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu pt. "WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W 2019 ROKU"

 

Strona 6 z 159

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice