piątek, 12 lipca 2024r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

...

 

STRONA ARCHIWALNA

zapraszamy na www.marcinowice.pl

 

 

 

 

 

 


 

ZMIANA GODZINY VIII SESJI RADY GMINY MARCINOWICE

UWAGA !

ZMIANA GODZINY VIII SESJI RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  17 maja 2019 r.  o godz. 13:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
VIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2019/G

Informujemy, że w dniach 08-31.05.2019  będzie trwał nabór wniosków zadania projektu grantowego na „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru”.

Ogłoszenie o naborze znajduje się pod linkiem: http://www.slezanie.eu/prow-2014-2020/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2019-g/

Znajdziecie tam Państwo informacje i niezbędne dokumenty do pobrania.

Zapraszamy do składania wniosków.

Termin upływa 31.05.2015 r. o godzinie 12:00


 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

UWAGA!!!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

- GRUSZÓW, STEFANOWICE, MARCINOWICE, ZEBRZYDÓW, KĄTKI - 08.05.2019 R. (ŚRODA)
- SZCZEPANÓW, GOLA ŚWIDNICKA, KRASKÓW, KLECIN, ŚMIAŁOWICE – 15.05.2019 R. (ŚRODA)
- TWORZYJANÓW, CHWAŁKÓW, SADY, STRZELCE, BIAŁA – 22.05.2019 R. (ŚRODA)
- MYSŁAKÓW, WIRY, TĄPADŁA, WIRKI – 29.05.2019 R. (ŚRODA)

W ramach zbiórki można wystawiać m.in.: meble, wersalki, materace, dywany, zużyte opony (z aut osobowych), telewizory, pralki, lodówki, zamrażarki, komputery, drukarki, kuchenki elektryczne, świetlówki (zabezpieczone przed rozbiciem!!!).

Zbiórkę przeprowadzać będzie

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. tel. 74/ 852 21 04
Odpady prosimy wystawić do godz. 6°° przy pojemnikach na odpady komunalne.

Konieczność odbioru prosimy zgłosić telefonicznie dzień przed planowanym odbiorem 74/850 34 82 lub 74/852 21 04.
Powyższa zbiórka jest organizowana w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt

Stanisław Leń

 

INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Wójt Gminy Marcinowice  informuje, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.  na dzień 28 lipca 2019 r. zostały zarządzone wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do pobrania:

- Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do zgromadzeń izb rolniczych

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są  podatnicy podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego tj. gruntów o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.
Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony w Urzędzie Gminy Marcinowice, pok. nr 11, od dnia 10.06.2019 r.

Kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczych mogą zgłaszać swoje kandydatury  w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pok. nr 11 w terminie do dnia 05.07.2019 r.
Dokumenty do pobrania dla kandydatów na członków rad powiatowych izb rolniczych :

- lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Osoby chcące wejść w skład okręgowej komisji wyborczej prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice w terminie do dnia 20 maja 2019 r.
Przypominamy, że do obowiązków członków rad powiatowych izb rolniczych należy m.in. udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, wywołanych działaniem niekorzystnych skutków atmosferycznych, występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów.

 

DNI ADAPTACYJNE

Publiczne Przedszkole w Marcinowicach

Zaprasza
dzieci nowoprzyjęte do przedszkola na 2019/2020 rok
wraz z rodzicami/ opiekunami

w dniach 04- 05.06.2019 (wtorek i środa)
w godz. 10.00- 12.00

Prosimy o obuwie zmienne


 

VIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  17 maja 2019 r.  o godz. 13:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
VIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

Więcej: VIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

Wójt Gminy Marcinowice informuje o możliwości składania wniosków o pomoc  w otrzymaniu dotacji dla  KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH


Kto może skorzystać?

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
-na wsi,
-w miastach do 5.000 mieszkańców,
-w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Na co można uzyskać wsparcie?
Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.

Więcej: Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

 

Konkurs - Najlepsze Przedszkole Roku 2019

Miło nam poinformować, że NASZE PRZEDSZKOLE wraz z PANIĄ BARBARĄ JANIK biorą udział w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej w kategorii:
Najlepsze Przedszkole Roku 2019 oraz Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 !!!

Oddajcie na nas swój głos !!
PRZEDSZKOLE ROKU SMS o treści WPR.4 na numer 72355
NAUCZYCIEL ROKU SMS o treści WNP.104 na numer 72355

-->> Link do głosowania <<--


 

Życzenia

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim pracownikom bibliotek w gminie Marcinowice składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wspaniałych czytelników, pełnych regałów, radości i uśmiechu na co dzień.


 

Strona 1 z 159

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice